Derde Magneet ?
Voor wie het niet wist of er slechts vaag over gehoord heeft, Twilight Zone werd ontworpen
met drie Spiral Magneten in plaats van de twee die je er thans meestal in aantreft.
Zoals zo vaak werd Twilight Zone commercieel doorgelicht tijdens de testfase.
Hieruit bleek dat er op de productiekosten bespaard kon worden door ondermeer de
derde magneet te laten vervallen.
Waar zat die derde magneet dan ?

Een blik op de rechter Spiral leert ons dat
er daar twee van die spiral tekeningen zijn
aangebracht en dat alleen de onderste een
magneetpool bevat.
De derde magneet moet dus in de bovenste
afbeelding worden geplaatst.

Kijk tijdens de SPIRAL MODE eens naar het display
Je ziet daar dan ook DRIE SPIRALS !!!

Hier een foto van een echt prototype met
de derde magneet geinstalleerd.