Reparatie van Williams system 3 t/m 7 flipperkasten van 1977 tot 1984, Deel 177 tot 1984, Deel 1
Deze pagina is tot stand gekomen door het aanleveren van technische informatie van duizenden flipperkastliefhebbers en techneuten over de hele wereld.
Oorspronkelijk stonden deze pagina's in het Engels op pinrepair.com maar na de geestelijke instorting van Clay Harrel in 2011 zijn deze offline gehaald.
De informatie op deze pagina's is niet het persoonlijk eigendom van Clay Harrell en is dit ook nooit geweest.
Wij zullen deze pagina's op termijn allemaal in het Nederlands vertalen.

Doel :
Op deze pagina's wordt beschreven hoe je de fouten in een electronische Williams Flipperkast v kunt repareren. Het betreft de machines gebouwd vanaf 1977 (Hot Tip) tot 1984 (Laser Cue).
Deze groep vroege elektronische kasten omvat ondermeer de toppers Gorgar, Firepower, Black Knight, Jungle Lord en Flash.

Onze bijzondere dank gaat vooral uit naar Leon Borré voor het schrijven van testsoftware waarmee het opsporen van fouten in deze kasten van bijna onmogelijk tot een eenvoudige klus is teruggebracht.
Op Leon's eigen website vindt je ook een enorme hoop informatie over het repareren van nog veel meer flipperkasten.


Dit is pagina 1 van 3 (deel 2 vindt je
hier, en deel 3 hier).

BELANGRIJK: Voordat je er aan begint !
Als je geen enkele ervaring hebt met het solderen aan printplaten dan probeer dan niet zelf jouw flipperkast te repareren.
Niet geslaagde reparaties leveren meestal meer ellende op dan er oorspronkelijk was, de reparatie kosten zullen een veelvoud worden en het risico dat een professionele reparateur de print niet meer wil repareren omdat het een grote rotzooi is geworden is zeer groot.
Helaas proberen nog al te veel loodgieters een kwetsbare print met hun dakgootbrander te repareren en zijn dan ook nog verbaasd dat ze worden uitgelachen door een echte reparateur.

Durf je toe te geven dat je het echt niet kunt (heel verstandig) dan kun je terecht bij de Flipperwinkel in Arnhem die gespecialiseerd is in het repareren van deze printen..
Bedenk goed dat door jou zelf gemolesteerde printplaten niet worden aangenomen.

Inhoud:

1. Het begin

2. Lees voordat je de kast aanzet eerst DIT

3. Als de boel 't niet wil doen:3c. When Things Don't Work: Diagnostics (Display test, Lamp test, Solenoid test, Switch test, Sound test)

  Where Bally took the approach that the boot-up diagnostics were very important and game diagnostics were not, Williams took the opposite approach that boot-up diagnostics were *not* important but game diagnostics were! Hence where 1977-1985 Bally games don't really have a lamp, display, coil or switch test, Williams system3 to system7 games do have good versions of these tests (assuming that the game in question will boot up properly!)

  System4 to System7 Diagnostics.
  The diagnostic firmware is located in the "Flipper ROMs" at IC20 and IC17. Remember our previous discussion of this, system4 uses yellow flipper ROMs, system6 uses green flipper ROMs, and system7 uses blue flipper ROMs. System3 (white flipper ROMs) diagnostics are different to access, so see the section on that below. But the system4 to system7 diagnostics are pretty easy to use following these instructions. These diagnostics will test the score displays, the lamp matrix, the switch matrix (and on system7 a separate test for sound).

  For system4 to system7 games, to use the internal game diagnostics, the game will need to boot up into attract mode. To access the switch diagnostics, there are a pair of switches inside the coin door that need to be accessed. Here are the steps used to access the diagnostics on system4 to system7 games:

  • Turn the game on and allow it to go into attract mode.
  • With the coin door open, press the coin door Auto-up/Manual switch into the manual position.
  • Press the coin door Advance button. On system3 to system6, the score displays should go blank. On system7, all the score displays will light up with "0000000".
  • Press the coin door Auto-up/Manual switch into the auto-up position.
  • System3 to System6 only: Press the coin door Advance button.
  • The game should now go into the first test, which is the SCORE DISPLAY test. All the score displays (including the credit/ball-in-play) should cycle from "000000" to "999999". If a particular display does not work or shows the wrong values, go to the score display repair section.
  • System 7 only: Press the Advance button again to pass over the score display test. This will go to test 00, as indicated in the credit score display, which is the SOUND test. Each sound number will be displayed in the ball-in-play window, and played by the sound board. If a sound is missing or there is no sound, go to the sound repair section.
  • Press the Advance button again to pass over the previous test. This will go to test 01, as indicated in the credit score display, which is the LAMP MATRIX test. All the CPU controlled lamps will cycle on and off at once. If a number of lamps are not working (and it's not burnt out bulbs), go to the lamp matrix repair section for more details.
  • Press the Advance button again to pass over the lamp test. This will go to test 02, as indicated in the credit score display, which is the SOLENOID test, and each solenoid from 01 to 22 (as indicated in the ball-in-play display) will be exercised. Remember on system3 to system6, coils 9-13 are usually sound drivers. System7 games will also test coil numbers 23,24,25 (25 is the flipper relay, but 23/24 are unused in all system7 games). If a particular coil or group of coils does not work, go to the coil repair section. Note for the special solenoids (coils 17 to 22), be sure to test these solenoids using the playfield trigger switches too. Just because a special solenoids 17 to 22 work in diagnostics does *not* mean they work in the game, as these coils have two distinct hardware triggers.
  • Press the Advance button again to pass over the solenoid test. This will go to test 03, as indicated in the credit score display, which is the SWITCH MATRIX test. On system3 to system6, the ball-in-play display will show the last read (closed) switch number. On system7 only, if there are multiple switches closed, the switch numbers will alternate in the ball-in-play display. If a switch or number of switches do not work, go to the switch matrix repair section.
  • Press the Advance button again to pass over the switch matrix test. This will go to test 04, as indicated in the credit score display, which is the AUDITS. The ball-in-play display will show the audit number, and the player1 score display will show the audit value. The Advance button can be pressed to move from audit to audit. Check the game manual for a list of audit numbers and what they represent.

  To exit the diagnostics or audits, turn the game off and back on. On system3 to system6 games, after accessing the last audit number, pressing Advance will wrap the audits back to audit number 01. On system7 games, after accessing the last audit number, pressing Advance will put the game back into attract mode.

  System3 (White Flipper ROM) Diagnostics.
  On system3 (white flipper ROM) games, getting to the diagnostics is a bit tricky (sometimes it will frustrate me so much, I end up putting yellow or green flipper ROMs and an appropriate Game ROM temporarily in the CPU board so I can easily get to the diagnostics!) Once you have done it a few times and understand the timing, it's a lot easier.

  Having good batteries in the CPU board with system3 white flipper ROMs is also very helpful. No batteries and a system3 ROM CPU board acts strange (compared to system4 to system7 games), and is more difficult to get into diagnostics. With no batteries the game will boot into audit mode (often "01 04" or "18 04" on the score ball/credit display, and if the manual-down/auto-up switch is in the auto-up position, it will auto-increment the first number pair). Also white flipper ROM diagnostics run slower than yellow and newer flipper ROM diagnostics. You will notice this especially in the solenoid and switch test modes, as it seems the game is almost in slow motion in it's reactions, compared to later games.

  Here are the system3 white flipper ROM diagnostic instructions:

  1. With the game in attract (game over) mode, set the coin door Auto-up/Manual-down switch to Manual-down.
  2. With the coin door open, press the Advance button once. This should show audit #18 in the credit display ("18 04" in the credit/match displays).
  3. Press the Auto-up/Manual-down switch to Auto-Up. The audits will now start auto-incrementing, counting up, automatically showing the audits.
  4. Press the Advance button twice, with about 1/2 second of time between the two button presses. Yea I know, this sounds very precise, but it must be done this way! This is where the "timing" comes in, and practice is the only real way to get this. If done correctly, the score displays should now be blank. If the two switch presses are done too fast or too slow, the game will return to attract mode, and you'll have to start over at step one above.
  5. Press Advance once again, and the game should now go into the first test, which is the SCORE DISPLAY test. All the score displays (including the credit/ball-in-play) should cycle from "000000" to "999999". If a particular display does not work or shows the wrong values, go to the score display repair section.
  6. Press the Advance button again to pass over the score display test. This will go to test 01, as indicated in the match (ball in play) display, which is the LAMP MATRIX test. All the CPU controlled lamps will cycle on and off at once. If a number of lamps are not working (and it's not burnt out bulbs), go to the lamp matrix repair section for more details.
  7. Press the Advance button again to pass over the lamp test. This will go to test 02, as indicated in the match/ball in play display, which is the SOLENOID test, and each solenoid from 01 to 22 (as indicated in the credit display) will be exercised. Remember often system3 games coils 9-13 are sound drivers. If a particular coil or group of coils does not work, go to the coil repair section. Note for the special solenoids (coils 17 to 22), be sure to test these solenoids using the playfield trigger switches too. Just because a special solenoids 17 to 22 work in diagnostics does *not* mean they work in the game, as these coils have two distinct hardware triggers.
  8. Press the Advance button again to pass over the solenoid test. This will go to test 03, as indicated in the match/ball in play display, which is the SWITCH MATRIX test. The credit display will show the last read (closed) switch. If there are multiple switches closed, the switch numbers will *not* alternate in the credit display. If a switch or number of switches do not work, go to the switch matrix repair section.
  9. Press the Advance button again to pass over the switch matrix test. This will go to test 04, as indicated in the match/ball in play display, which is the AUDITS. The credit display will show the audit number, and the player1 score display will show the audit value. The Advance button can be pressed to move from audit to audit. Check the game manual for a list of audit numbers and what they represent.

  To exit the diagnostics or audits, turn the game off and back on. On system3 to system6 games, after accessing the last audit number, pressing Advance will wrap the audits back to audit number 01.

  Pulse Lengths in Diagnostics.
  The length of time a coil is "pulsed" in diagnostics may not be long enough to make the device "dance". That is for example, in game mode, it takes a fairly long pulse to reset a drop target bank. But in diagnostics, usually shorter pulses are used. So if that drop target bank does not reset in diagnostic mode, don't worry about! Wait until game play and test the coil there before working on something that isn't really broken.


3d. Before Turning the Game On: Random Lockups & Resets: What Causes Them & Testing for Them.

  Random lock-ups and resets includes the game shutting down during play or attract mode, or it just goes crazy making random sounds and scoring invisible points. Another commonly seen reset is if both cabinet flipper buttons are pressed during game mode, the game ends and goes into "attract" mode. If the backglass is removed and this repeated, you will see the game is actually rebooting (note the LEDs flash or on system7 the "0" code flashed on the segmented LED). These problems are usually caused by either one of three problems: power supply ripple, weak bridge rectifier, connector failure, or a bad coil diode.

  For example, if the game resets when pressing one or both flipper buttons, then there may be a broken or missing diode on a flipper coil. A broken diode allows the voltage to reverse back to the power supply. This is caused by the collapse of the coil's magnetic field (interestingly, a 30 volt coil will produce a 60 volt back "spike"). This completely freaks out the power supply, causing the game to reset. Replacing the coil's diode usually fixes this problem.

  Game Resets.
  If the game resets when pressing one or both flipper buttons, then there may be a broken or missing diode on a flipper coil. A "reset" is classified as this: If both cabinet flipper buttons are pressed during game mode, the game ends and goes into "attract" mode. If the backglass is removed and this repeated, you will see the game is actually rebooting (note the LEDs flash or on system7 the "0" code flashed on the segmented LED). Check the flipper coil diodes first as it's the easiest thing to check. Gently tug on the flipper coil's diode(s) to see if they are cracked or not properly soldered to the coil's lugs. If no problems are seen with the flipper diodes, next check the power supply filter capacitor for AC ripple. With the game on put the DMM leads across the power supply's large filter cap. Less than .200 volts AC should be seen on system7 (or system9/11), and less than .300 volts AC on system3-6. If more than that is seen, replace the filter cap. On System3-6 games with more than two flippers, use a 15,000 MFD filter cap. On system3-6 games with two flippers, a 10,000 MFD filter cap should work fine. On system7 (or system9/11) I recommend a 15,000 MFD filter cap.

  Also on system7 (and system9 and system11) games, often the power supply's 5/12 volt bridge rectifier needs to be replaced. I install a new 35 amp 200 volt bridge rectifier. Replacing the bridge and the filter cap will usually fix a flipper-envolked reset problem.

  Game Lock-Ups: a Summary of What Could be Wrong.
  At this point, all the circuit board updates and modifications should have been performed. If the game boots, it is now time to test for random resets and lock ups. If a reset/lockup happens, it is usually related to the following:

  1. Bad CPU/Driver 40 pin interboard connector.
  2. Bad CPU/Driver board chip sockets ("Scanbe").
  3. Bad board connectors and cracked solder header pin solder joints.
  4. Bad 1J2 CPU board power connector.
  5. Bad +5 volt filter capacitor.
  6. Bad bridge rectifier (system7).
  7. Missing/broken diodes on a coil(s).
  8. Problem with the switch matrix.

  The first thing to notice is if the problem occurs only during game play, or just while the game is in attract mode (in both circumstances). The second thing to notice is does the game reset, or does it lock up (a lock up is defined as the two CPU board LEDs are on, or there's a "0" on the 7-digit System7 CPU board display).

  If the game *resets* during play, this is usually a power related problem (bad coil diode, bad +5 volt filter capacitor, or problem with the switch matrix). See above for solutions to that. If the game *locks-up* during play or in attract (game over) mode, the problem is usually connector related. Games that reset while in attract mode usually have connector related problems or low line voltage (below 115 volts).

  Testing for Resets.
  To narrow this down to a intermittent connection (points 1,2,3,4 above), or to a +5 volt filter cap, missing diode or switch problem, try the following. With the game off, remove fuses F2 and F3 from the power supply (solenoid and lamp matrix fuses). Now turn the game on and go into self test. Put the game in the "digits test" (which conveniently is the first self test), so that the displays are cycling all the different score display numbers. Now just walk away for a couple of hours or more (letting this test run overnight works well).

  Upon returning, if the score digits are not cycling, then the game reset without any game play occuring. This means there is an intermittent problem (points 1,2,3,4 above). If the game is still in the digits test, then the reset problem is probably a bad +5/12 volt filter capacitor, broken coil diode, or a switch matrix problem.

  Bad 5/12 volt Filter Cap.
  A bad +5/12 volt filter capacitor will really only show its ugly head when the game is played. The coils turning on and off forces the +5 vdc filter cap to work harder. If it's bad, it should show pretty quickly in game play. Likewise for bad coil diodes, and switch matrix problems (though often switch matrix problems can be duplicated in the diagnostics switch matrix test).

  Missing or Broken Coil Diode.
  A missing or broken coil diode (especially a missing diode on any flipper coil) can really cause strange game behavior and resets. For example, a missing/broken flipper coil diode can cause the game to reset if one or both flipper buttons are pressed. A broken diode on another type of coil can cause a reset just when that device is used.

  For example, a reader reported that the flippers caused the game to lock up on his Firepower. He went to the game's coil test, and noticed the middle right multiball saucer solenoid was not firing. He replaced that coil's diode (which fixed the saucer coil), and the flippers no longer caused the game to lock up.

  Be sure there is a 1N4004 on *every* coil. A good way to test for a broken/cracked diode is to try grabbing the diode with your thumb and forefinger, and giving it a gentle tug. Often the body or lead of a diode can crack, and this will identify it. If there's any doubt though, just replace that diode with a new 1N4004 diode. They are inexpensive, and it's an easy job. Just remember that the banded side of the diode goes to the power lug/wire on the coil (the power wire is usually the thicker wire, and is "daisy chained" from one coil to another).

The 1N4004 coil diode mounted on a Firepower slingshot,
showing the proper orientation of the diode and power wires.

  Diodes can be tested with a DMM, but frankly it's not worth it, as one lead of the diode needs to be disconnected from the coil for a good test. To go through the work of removing one end of the diode, it's about as easy to just replace the questionable diode instead. But here's how to test a coil diode:
  • Turn the game off.
  • Unsolder or cut one end of the diode from the coil.
  • Use a DMM set to the diode function.
  • Put the black DMM lead on the banded side of the diode.
  • Put the red DMM lead on the NON-banded side of the diode.
  • .4 to .6 volts should be seen.
  • Reverse the DMM leads, and a null reading should be seen.
  • If these values are not seen, replace the diode with a new 1N4004 diode.

  The Switch Matrix and Resets.
  If there is a short in the switch matrix a bad diode on a playfield switch, or a mis-wired playfield switch, this can cause resets and strange game behavior too. For example, column one of all system3 to system7 games have the tilt and slam tilt switches. If another switch gets shorted in the same row or column as a tilt switch, strange game behavior can occur during game play as other switches are activiated in that row or column.

  Summary.
  The only way to fix the listed things above is *replacement* of parts! New 40 pin connectors between the driver and CPU boards, new chip sockets to replace the old "Scanbe" sockets, new power connector at CPU board 1J2, and new +5 volt filter capacitor. And while the CPU and driver boards are out, might as well resolder all the .156" male Molex connector pins on the edges of the boards, as these often crack.


3e. When Things Don't Work: Non-Working or Locked-on Coils/Flashlamps

  Introduction.
  In a working game, the first thing to remember on all coils and flashlamps is power is *alway* present at all coils/flashlamps. All these devices are waiting for is the backbox driver board to complete the their power circuit to ground, causing the coil or flashlamp to energize.

  Essentially the driver board is a big computer controlled grounding plane. Through the game ROM program, the CPU, and the PIAs (Peripheral Interface Adaptors), the game can control which driver board transistor can "sink" a ground, and hence complete a particular coil's power path (causing the coil/flashlamp to energize for a short period of time).

  The way the driving logic works is as so: the CPU, which is running the game ROM program, wants to energize a coil. It tells the a PIA (Peripheral Interface Adaptor) to turn on the appropriate coil. This in turn drives a 7408/7402 chip, which then turns on a small "pre-driver" 2N4401 transistor. So far this is all done with "logic level" 5 volts. Then the pre-driver transistor turns on a much bigger TIP120/TIP102 transistor. This final link in the chain is what ultimately completes the coil's path to ground, causing the 28 volt coil to energize momentarily.

  A potential problem with this system is if ANY part in the chain shorts, everything else down the chain turns on, and a coil locks-on. Typically this is last link in the chain, the TIP120/TIP102 driver transistor, becoming "shorted" internally (because this device is in direct line with the 28 volt solenoid voltage, where the other devices are "buffered" from this voltage). But it could be any of the other parts too! (the 2N4401 pre-driver transistor, the 7408/7402 chip, or the PIA chip!) It could even be ALL these devices short on!

  So instead of the CPU controlling the driver transistor (and hence its associated coil/flashlamp), the coil/flashlamp becomes lock-on (permanently energized), because the path to ground is shorted inside one or many of the controlling devices. So if a coil (or several coils) or flashlamps are locked-on, the TIP120/TIP102 is at minimum is usually the cause. But the big problem is if the TIP120/TIP102 driver transistor shorts, sometimes the "backlash" can ruin the parts behind it (2N4401, 7408/7402, PIA) that control the transistor.

  All Coils Locked on - the Blanking Signal.
  In Williams system3 to system7 games, there is one more reason a bunch of coils/flashlamps would be locked on. That would be if the blanking signal is not high, allowing all the coils to energize at power-on and stay energized. We really won't talk too much about that condition in this section, as that's really a failed CPU/Driver board issue (and not a failed coil/transistor). See the Dead CPU section for more info on that subject. Note if only a one or a few coils are energizing at power on, then there is probably a shorted driver board transistors, and NOT a problem with the blanking signal.

  The blanking signal is a "flag" from the CPU board to the driver board. If the blanking signal is high (4 volts or greater), the CPU board is saying to the driver board, "Hey! I'm working and ready!" If the blanking signal does not go high, the driver board does not "wake up", and often this means all the game's coils will energize!

  A low blanking signal can signify there is a CPU board problem. But there could also be a high CPU board blanking signal that gets "lost" while going over the 40 pin interboard connector, leading to the driver board!

  The blanking circuit should go HIGH very soon after the machine is powered-on (almost instantaneous). When the blanking signal is LOW, it allows all the coils to energize automatically. In general, the blanking circuit reading can be taken at pin 37 of the 40-pin inter-board connector (4th pin from the left), and should be at least 4 volts. This is where the blanking signal goes from the CPU to the driver board.

  Solenoid Power Circuit.
  The 28 volt solenoid circuit consists of a bridge rectifier mounted on the backbox. Like the lamp rectifier, its a 35amp, 400 volt bridge rectifier. After that, the power goes to the power supply board, and thru a 47volt varistor used to protect the coils from a voltage spike (if the voltage goes above 47 volts, the MOV varistor shorts, which will blow the main solenoid fuse). There is also a 100 mfd filter capacitor.

  The driver board driver transistors are the most probable source of solenoid problems. But an easy first test is to measure the voltage at connector 3J3 pins 6-9 on the power supply board, which should show about 28 volts DC. If there is no voltage, check the solenoid fuse F2. If there is a lower voltage, the backbox mounted bridge rectifier has probably partially failed. If the voltage is higher than 28 volts, don't worry about it (as long as it's not more than 47 volts!) The "unloaded" system should measure higher than the "loaded" 28 volts DC.

  Flipper Power Circuit and the Flipper Relay.
  Next to the GI circuit, this is the simplest circuit in the game. The only electronic part is the bridge rectifier that is shared with the solenoid circuit (discussed above). Note the flippers do not use a filter capacitor. On System3 and System4 games, 28 volts DC goes directly to the flippers from the backbox bridge rectifier, with the flipper fuse located under the playfield. Starting with Flash (System6), the flipper voltage is "passed through" the Power Supply board, with fuse F4 now protecting the flipper coil circuit, instead of a playfield mounted flipper fuse.

  Remember later system7 games (Firepower2 and later) have a separate 50 volt power supply board for the 50 volt flippers. This upgraded flipper voltage was increased from 28 to 50 volts to give the flippers a bit more snap. But the rest of the coils in the game are still 28 volts.

  If the flipper coils don't work or don't shut off after a games ends, there may be something wrong with the driver board mounted Z1 flipper relay (or the transistor and other components that drive the flipper relay, and these part number are the same for all system3 to system7 games). This is kind of a last thing to check, as flipper relay problems are not common. Test the 2N4401 transistor Q13 (positioned right next to the relay) with the testing procedures described in the Transistor Testing section of this guide. Also the 7402 chip at IC8, which drives transistor Q13 could be bad. There have even been reports of resistors R27 (4.7k 1/4 watt) and R26 (10k 1/4 watt) being bad, in addition to diode D1 (1N4001). Lastly test the flipper relay itself, as the relay does go bad (the driver board will need to be removed to do this). A 9 volt battery can be used on the relay's coil lugs (the two isolated lugs from the other 12). Use the battery and check if the relay actually pulls its armature in and out (it should click nicely). If a replacement relay is needed, this relay is a 4PDT (4 pole double throw), 40 ohm, 6 volt relay, and a suitable replacement can be found at Mouser.com, part #528-7810-1 (MagneCraft #W78CSX-1, $5.50).

  Don't Forget the Grounding Strap.
  In the backbox behind the backglass, there is a ground wire/strap which attaches to a wing nut. This ground strap is very important, and must be connected. On many system3 to system7 games, some features of the game won't work (or won't work properly) if it's not attached to the wing nut and the wing nut tightened. Also later games from Firepower on had an additional white-with-red trace grounding wire coming from the playfield that needs to be cinched under the wing nut along with the braided ground wire.

  Remove Fuses F2 and F3 When Doing Intial Testing.
  Be careful when testing an unknown game. At power-on, some coil may lock on and constantly energize. This will burn both the coil and its driver transistor. Until the CPU is working properly, it is wise to remove coil and lamp fuses F2 and F3 from power supply board to minimize problems.

  The Coin Door Coin Lockout Coil.
  On the coin door, there is a small relay sized coil known as the "coin lockout coil". When a system3 to system7 game is powered on, this coin lockout coil should always be energized! Yes that's right, the associated driver board transistor should always allow this coil to be "on", when the game is powered on.

  When the coin lockout coil is de-energized, the game will reject money. This is done so if some (dumb) player inserts money into a powered-off game, their money is returned to the coin return shoot. Basically if the game is on, the coin lockout coil is energized. It is even energized when the game is in diagnostic mode (on most, but not all system3-system7 games). Note on some games, if the game is set to "free play" through the adjustments, the coin lockout coil will de-energize when the game is on.

  Coin lockout coils were done away with during system11 I believe. Williams needed the transistor for other more important chores, like playfield devices.

  Could the coin lockout coil be blowing the solenoid fuse? Yes! Since this coil is on *a lot*, it gets hot with time. The winding's wire bakes off its insulation, making adjacent windings short to each other. This reduces the resistance of the coin lockout coil from it's normal (about) 80 ohm resistance, to be lower. As a coil's resistance becomes lower, it draws more current, and becomes hotter. As it becomes hotter, it burns more winding insulation. It's a endless cycle until the coin lockout coil burns up. When a coil's resistance gets below about 2.5 ohms, it essentially becomes a "dead short", and this will blow the solenoid fuse.

  This coil can be tested - Just put a DMM set to resistance on the coil lugs (with it's driver board connector J9 removed to isolate the coil) and check the resistance. It should be greater than 50 ohms. Note the driver board transistor that controls the coin lockout coils is Q45 (bottom row, furthest to the right). A good way to test this transistor is using the game's internal diagnostics and testing coil number 16 (the coin lockout coil will be energized during all of diagnostics on most system3-7 games, but when coil number 16 is tested, this coil should cycle on and off). Another way to test transistor 45 is with a DMM set to the diode function, and the game turned off (as described below).

  Some good advice is to disconnect the coin door's coin lockout coil. This can be done by cutting the ground wire (wire going to the driver board) from the coin lockout coil. Then modify the coin door mech so the coin lockout coil is not needed (that is, if using the game with coins). This modification is very easy (involves bending or removing the coil trigger bar).

  The problem with the coin lockout coil is it is old, and usually near death, often BUZZES loudly, consumes power (higher operating costs), and it only causes problems. And frankly, in a home environment, it's not needed! Even if operating the game for money, I would disconnect it (it's only a problem waiting to happen). If a player doesn't notice the game is off, and puts money in, that's their problem!

  CPU Controlled Solenoids.
  CPU controlled solenoids are obviously controlled only by the CPU, and the game ROM program that the CPU is running. CPU controlled coils also have a "one shot" type operation, with a percise energize time. By "one shot" I mean if their controlling trigger switch gets stuck on, the coil fires one time (one shot), de-energizes, and stays de-energized. So a stuck playfield switch only makes the device non-operational, opposed to locking the device on and letting it burn. CPU controlled solenoids are numbered one to 16 in the solenoid diagnostic test and schematics. The 16 CPU controlled solenoids are program activated by PIA IC5 via a 7408 chip and two transistors (2N4401 pre-driver and a TIP120/TIP102 driver).

The system3-7 CPU controlled solenoid schematic.

  Special Solenoids.
  Special solenoids on the other hand work differently than CPU controlled coils. Special solenoids are used in pop bumpers and slingshot kickers, and since they must act quickly, the CPU does not control them. Closing of a special solenoid's playfield trigger switch enables solenoid power directly through TTL (Transistor to Transistor) chip logic and two transistor, without any processing by the CPU chip. A second switch matrix switch is closed when a special solenoid pulls in, which tells the CPU to score the solenoid points (CPU controlled solenoids do not need this second switch). Hence the special solenoid trigger switches are not part of the switch matrix, where the scoring switch is. Note there are six special solenoids in the system3 to system7 driver board.

  At the time, it was felt that the clock speed of the CPU was not fast enough to give quick acting pop bumpers and slingshot kickers, as the CPU was doing other things like monitoring the switch matrix and running the lamp matrix and score displays. Note though two games, Time Warp and Stellar Wars, used five pop bumpers and two slingshot kicker. Since there were only six special solenoids, something had to give on these two games. In Stellar Wars, the lower right pop bumper was a CPU controlled solenoid. On Time Warp both slingshot kickers where CPU controlled solenoids.

  But the story doesn't end there with Special solenoids. The control of special solenoids on all system3 to system7 games is directly through playfield control via the playfield trigger switches. But interestingly, special solenoid can also be controlled by the CPU too. This can be seen when running the internal game diagnostics, and the game turns the special solenoids on and off in the coil test. Because of these "dual trigger" (two ways to turn on) functionality of the special solenoids, these can be more problematic than the other 16 "CPU controlled" coils on the game.

A special solenoid slingshot kicker on a Firepower. Note even this
coil uses a 1N4004 diode (with the banded end connected to the
power wire). In addition the playfield activition trigger switch
has a 22 mfd polarized cap and a 100 ohm resistor in series.

  Special solenoids use a 7408 chip, a 7402 chip, and two transistors (2N4401 pre-driver and a TIP120/TIP102 driver). This is one more TTL circuit than the CPU controlled coils use. A special solenoid operates if the playfield switch pulls one 7408 input low. The other 7408 input can be pulled low by the CPU via a PIA (and this is what is done in the diagnostic solenoid test). So a special solenoid could work in diagnostic test but not work in game mode (or vice versa). This confuses a lot of people because the diagnostics show a coil a "working", yet when playing the game the same coil does not respond.

  Also the the special solenoid playfield switch trigger has a 100 ohm 1/2 watt resistor and a 22 mfd 100 volt electroylic capacitor (the positive lead connected to the resistor) in parallel to the switch. This is different than CPU controlled coils that use a switch matrix switch to turn them on (switch matrix switches only have a 1N4004 diode on the switch).

  Again the thing about special solenoids that is really freaky is this: the diagnostics can show the special solenoids as working, but in game play they may not work! The opposite is also true; a special solenoid could work in the game, but not in diagnostics. This happens because there are two different and distinct triggers for the special solenoids. That is, playfield trigger for the special solenoids uses different hardware logic then the diagnostic trigger for special solenoids. This can be very confusing.

  The logic flow for the special solenoids works like this: the PIA IC5 and the playfield trigger switch feed to the same 7408 chip (IC6/IC7). (Note the playfield trigger switch goes first thru a pullup 4.7k resistor (R1-R6) which sometimes go open or out of spec causing problems.) The 7808 is an 'OR' TTL chip, meaning if either of the switch input are triggered (playfield or PIA), the TTL output turns-on the special solenoid circuit engerizing the coil. The OR'ed 7808 trigger signal then goes to a 7402 chip (IC8/IC9), which goes to a 2N4401 pre-driver transistor, and finally to a TIP120 or TIP102 driver transistor (which ultimately sinks the ground and fires the coil). So if a special solenoid only works in game mode and not diagnostics, the problem has to be the 7408 chip or the PIA chip IC5. If the special solenoid only works in diagnostic mode and not game mode, the problem has to be the pullup 4.7k resistor (R1-R6), the 7408 chip, or the playfield switch (and associated cap/resistor on the switch) or connector for the playfield switch. If a special solenoid works with one trigger but not the other, the 7402 and everything connecting after it (pre-driver, driver transistors, coil, etc.) are fine.

The system3-7 Special Solenoid schematic. Note the dual
inputs: either the playfield trigger switch, or the PIA.

  To confuse things even more, the Special solenoids have yet another switch involved. This is the scoring switch, which is part of the switch matrix (unlike the special solenoid trigger switch). So each pop bumper and slingshot have a second physical switch mounted on the playfield device. This switch closes as the coil energizes. This switch matrix switch in turns tells the CPU to score the device (but does *not* tell the CPU to fire the coil). So if there's a pop bumper or slingshot that works fine (energizes), but does not score, often it's because this secondary switch matrix switch is mis-adjusted or broken.

  Slingshots that Barely Fire - the Slingshot Resistor and Cap.
  A reader reports having a Flash pinball where the slingshots act strange. If the pinball hits the slingshot rubber (or it is actuated manually), it barely fires and there is a small kick. But if both sling rubbers switches are manually touched together it works fine.

  The solutions was to check the 22 mfd 25V cap and 100 ohm resistor in series (black wire to - side of cap, + side of cap to resistor, resistor to other side of switch) mounted on the slingshot switches. These make the slings fire quicker and faster. In this the resistor was broken on one side, and the capacitor was broken on the other side. Replaced all the bad parts and it works fine now.

  Special Solenoids that work in the Game, but Don't in Diagnostics.
  The special solenoids work fine while playing the game, but don't in the diagnostics. Should anyone really care? After all, the only use for the CPU control of the special solenoids is in the diagnostics. But I guess that's up to you to decide whether it should be fixed (after all, if the game plays, who cares?), but I'll try and explain why this could happen.

  In diagnostics, the special solenoids are controlled by the CPU via PIA chips. Sounds simple enough, that's how the other 16 CPU controlled coils work. But it's not that simple, because unlike the other 16 CPU controlled coils which are controlled by PIA IC5 on the driver board, the special solenoids use *four* PIAs for their CPU control! Here's a logic chart:

Spec
Sol#
Controlling
PIA
PIA's Normal
Function
7408
In/Out
7402
In/Out
Pre-Drive
2N4401
Drive
TIP120/TIP102
1/17
ST1
IC10 pin 19
Lamp Matrix
(driver board)
IC6 pin 1/3 IC9 pin 2/1
Q1
Q2
2/18
ST2
IC10 pin 39
Lamp Matrix
(driver board)
IC6 pin 10/8 IC8 pin 12/13
Q3
Q4
3/19
ST3
IC11 pin 19
Switch Matrix
(driver board)
IC6 pin 13/11 IC8 pin 5/4
Q5
Q6
4/20
ST4
IC11 pin 39
Switch Matrix
(driver board)
IC6 pin 4/6 IC8 pin 9/10
Q7
Q8
5/21
ST5
IC5 pin 39
Solenoids
(driver board)
IC7 pin 13/11 IC9 pin 5/4
Q9
Q10
6/22
ST
IC18 pin 19
Score Displays
(CPU board)
IC7 pin 10/8 IC9 pin 12/13
Q11
Q12

  Note one of the special solenoid controlling PIAs is on the CPU board, not the driver board! (Better check that 40 pin interboard connector.) So if the solenoid IC5 PIA was replaced thinking it would take care of the special solenoids in diagnostics, chances are 5 out of 6 that the problem will *not* be fixed! (Usually it's the 7408 chip anyway.) And the special solenoids are not controlled by the PIA's "normal" ports. Instead they use CA2 and CB2, which are two specialized ports on the PIA, at pins 19 and 39. Leon's test chip does test pins 19 and 39 of all the PIAs, but unfortunately the pulses are usually not as clear as testing the "normal" port at pins 2-17 of the PIAs.

  Locked On Special Solenoids- The Trigger Switch, Cap, Resistor.
  The bad thing about special solenoids is they are NOT a "one shot" type device. If a special solenoid playfield trigger switch gets permanently closed, it's associated coil "locks on", and stays energized. And it will stay energized until either a fuse blows, or the coil burns (and in the process burns up the coil's driver board transistor). It is actually quite common for even a momentarily locked on special solenoid to burn out its associated driver transistor, and even the 74xx chips and PIA (this seems to be a big problem with locked on pop bumpers). It was strange that Williams choose to *not* make the special solenoids "one shot", as even Gottlieb did on their non-CPU controlled "one shot" pop bumper driver boards. Eventually Williams did make all coils CPU controlled (with System11A), making everything "one shot".

  So the moral of this story is to *always* check the special solenoid trigger switch on the playfield. Also be sure to check the 22mfd 100 volt capacitor and 100 ohm resistor that are wired in parallel to the switch (and of course the coil's 1N4004 diode). The resistor can short closed, essentially causing the playfield switch to be locked on. Same thing for the capacitor, which can also short internally causing its special solenoid to lock on. Note the resistor and capacitor can be removed, and the system will still work (the easiest way to do this is to just cut either lead of the resistor from its solder lug). This is a good first step if a special solenoid is locked on, as it removes another potential problem from the system. But remember if the playfield switch is stuck on or the resistor/capacitor is shorted, this could be the whole problem, and what ultimately caused the "domino affect" of ruining the driver board parts, the coil, etc. Also remember if the resistor and/or capacitor is cut for test, they should be replaced or re-attached. These were added to cause the special solenoid circuit to be "on" for a brief period of time after the special solenoid switch opens back up, in order to make the pop bumper "pop" better. It sort of fools the driver board into thinking the switch is actually staying closed longer than it really does, making the slingshot or pop bumper kick a bit harder. Sometimes sluggish pop bumpers or slingshots can be caused by its associated playfield switch's resitor or capacitor going open.

A pop bumper drawing showing the special
solenoid Trigger switch (not in the switch
matrix), and the scoring switch (which is in
the switch matrix).Pic by Norbert Snicer.

  Also remember the special solenoid trigger switch is *not* part of the switch matrix. So the game's switch matrix diagnostics can *not* be used to test the playfield special solenoid trigger switch.

Testing Coils and Transistors
(Non-Working and Locked On).

  There is a whole section about testing driver board transistor in the Checking Transistors section of this document. But outside of this, some other tests can also be used. If unsure about a coil and whether it works, try these simple tests, with the solenoid fuse F2 installed.

  Remember, if a coil is locked on, check if it is a Special Solenoid (pop bumpers and slingshots). The special solenoids will "lock on" if their corresponding playfield activiation switch is stuck on or shorted. So a locked on special solenoid could be as simple as a permanently closed solenoid playfield switch.

  Testing for Overall Solenoid Power.
  If the coil does not fire, there may be no 28 volts from the power supply. For this test, the solenoid fuse F2 will need to be installed. Using a DMM set to DC volts, do the following:

  • Put the DMM black lead on the power supply ground connector 3J4 pin 1.
  • Put the DMM red lead on power supply board connector 3J3 pins6-9.
  • Turn the game on.
  • There should be 28 to 47 volts DC.

  If there is no voltage, check solenoid fuse F2. If this fuse keeps blowing at power on, the backbox mounted 6BR2 solenoid bridge rectifier has probably shorted. If no voltage or low voltage, this could also be the solenoid bridge rectifier.

  Testing for Good Coil Ohms.
  If a coil has been over-heated (locked-on) previously, the coil windings can get hot enough to burn their painted enamel insulation. If this happens, the windings can short, causing the overall resistance of a coil to be too low (essentially making the coil a "short"). This can then stress the driver transistor, eventually blowing it.

  To check a coil for this problem, put a DMM on the low ohm setting, and put each DMM lead on each lug of the coil. It should read 3 to 150 ohms. If it is any lower than about 2.5 ohms, the coil probably has an internal short and should be replaced.

  Another indication that a coil has been heat stressed is if its internal nylon sleeve can be removed from the coil. If this coil sleeve can not be easily removed, chances are good the coil has gotten hot enough to expand, and the coil should be replaced.

  Remember when replacing a coil, the thicker POWER wire(s) go to the coil lug with the banded side of the diode attached. The thinner ground wire (which goes to the driver board) goes to the coil lug with the non-banded side of the diode attached.

  Testing for Power at a Coil/Flashlamp.
  If the coil does not fire, there may be no power at that coil or flashlamp. For this test, solenoid fuse F2 will need to be installed. Using a DMM set to DC volts, do the following:

  • Lift the playfield up on the game.
  • Turn the game on and let it go into attract mode.
  • Put the DMM black lead on ground (the metal side rail).
  • Put the DMM red lead on EITHER coil lug or flashlamp lug.
  • Either lug should show 28 volts (for either a coil or flashlamp, as flashlamp power is the same 28 volt power source).

  If only one lug shows voltage, the coil or flashlamp is bad (it has a broken winding). If neither lug shows voltage, check "upstream" and see if the daisy-chained thicker power wire broke off another coil/flashlamp in the chain.

  Testing the Coil/flashlamp.
  If a coil or flashlamp is not firing, and with power at the coil, this test will check if the coil or flashlamp is capable of firing. For this test, solenoid fuse F2 will need to be installed.

  • Lift the playfield up on the game.
  • Turn the game on and let it go into attract mode.
  • Using an alligator test lead, attach one end to ground (the game's metal side rail).
  • Momentarily touch the other end of the alligator test lead to the GROUND coil or flashlamp lug. The ground coil lug is the lug with the non-banded side of the 1N4004 diode attached (all coils should have a 1N4004 diode!), and the thinner wire attached. The ground lug on a flashlamp is the lug that goes to the resistors (usually the tip of the flashlamp socket).

  The coil or flashlamp should fire. If the power lug is accidently touched with the alligator clip, the solenoid fuse will probably blow, and the game will probably reboot. If this happens, replace the fuse and try again (touching the correct coil/flashlamp lug!)

  IMPORTANT: While doing this, note the 1N4004 diode on the coil. Make sure it is in good shape, not cracked or damaged, and is connected to the coil lugs. More info on this diode is below. Note there is no diode used on flashlamps.

  Testing the Wiring from the Driver Board to the Coil/flashlamp.
  For a non-working coil/flashlamp, now it is verified there is power at the device, and the coil/flashlamp can actually fire. It's time to see if the wiring from the coil's non-banded diode lug (or from the flashlamp's resistor board) goes uninterupted to the driver board.

  • Check the schematics or operator's manual and figure out which TIP120/TIP102 transistor number goes to the coil/flashlamp in question. Or if schematics are not available, find the non-power wire color at the device. Then go to the driver board and find that same wire color at the connectors on the left edge of the driver board. Using a DMM set to continuity, put one DMM lead on that driver board connector pin and touch the other DMM lead to all the metal tabs of the driver board left-side TIP120 transistors. This will identify which transistor drives the questionable device.
  • With the game on and in attract mode, use an alligator test lead, and connect one end to ground in the backbox.
  • Using the other end of the alligator test lead, momentarily touch the metal tab on the coil/flashlamp's transistor. This should fire the coil/flashlamp in question.

  Do this should fire the coil/flashlamp. If it does, the wiring from the driver board to the coil is OK. If it does not fire, chances are good there is a bad backbox/cabinet connector (common as the male connector header pin's solder joints often crack where soldered to the driver board), or the wire is cut somewhere between the backbox and the coil. If the problem is a non-working flashlamp, make sure to check the under-playfield resistors for that flashlamp. Because the 12 volt flashlamp is run at 28 volt solenoid voltage, there are two resistors used as additonal resistive "load" so the 12 volt flasher doesn't burn out at 28 volts (one resistor is a "keep alive", the other is used when the lamp is "fired"). If the "fired" resistor goes open, the flash lamp will never work.

  Everything Checks Out So Far, But the Coil/Flashlamp Still Doesn't Work.
  Remember, if a coil is locked on, check if it is a Special Solenoid (pop bumpers and slingshots). The special solenoids will "lock on" if their corresponding playfield activiation switch is stuck on or shorted. So a locked on special solenoid could be as simple as a permanently closed solenoid playfield switch.

  At this point, there is a driver board issue. Power is at the device, and the wiring gets to the driver board, but the coil or flashlamp will still not fire (or is locked on). This is a good indication either the driver transistor has failed, or it's driving 7408 chip has failed, or even the driver board solenoid PIA at IC5 has failed.

  Check the Driver Board Male Header Pin Solder Joints.
  If the driver board is removed, it is really a good idea at this point to re-solder the header pin connectors on the Driver board (obviously the driver board needs to be removed for this work.) Heat the joints with a soldering iron until the solder melts, and add some new solder. Sometimes it's difficult to get the solder to stick to encompass the head pin "butts". So an even better method (though more involved) is to remove the old solder using a desoldering tool, and then resoldering the connector pin with new solder. This is a good idea because the old solder often does not stick well to the connector pins "butts". But attempting to diagnose problems without first doing this is often a waste of time, because the driver board flexs as it is removed from the 40 pin interboard connector or as connectors are removed/attached. This flexing causes cracks in the male header pin solder joints, causing intermittent or non-working connections.

  Testing the Driver Board Transistors.
  This should be done for a non-working or locked on coil or flashlamp. The driver board does not need to be removed for this test, but it does make the job easier. This procedure is listed in the Checking Transistors section of this document too. All transistors are tested using the diode function of a DMM (Digital Multi Meter).

  Important Note: Testing transistors (or chips) using the methods below does not give 100% proof that a transistor is good or bad. It's probably about 95% accurate, but it is not 100% accurate (especially if the transistor is mounted in a circuit board). I will say this - if a transistor tests as "bad", then it's bad (or the TTL chip that feeds it is bad). But if the transistor tests as "good" that does not necessarily mean the transistor is good.

   Testing the TIP120 (or TIP102).
   Solenoid driver transistor. Always replace TIP120 with TIP102.
   • Black DMM lead on metal tab (or center leg).
   • Red DMM lead on either leg, one at a time.
   • .4 to .6 volts seen.

   Testing the 2N4401.
   Pre-driver for TIP102 (or TIP102).

   • Red DMM lead on center leg.
   • Black DMM lead on either leg, one at a time.
   • .4 to .6 volts seen.

  If the driving TIP120 transistor is bad, be sure to replace it with a more robust TIP102 transistor. Also make sure to replace the pre-driver 2N4401 transistor that accompanies the TIP120/TIP102.

  At this point, it is best to test the driving 7408/7402 chip. It only takes a moment, and saves a lot of work if this chip is damaged. Also a bad 7408/7402 can cause a driving transistor to test as "bad".

  Testing the 7408/7402 Chips and Solenoid PIA.
  At this point, the TIP120/TIP102 and pre-driver 2N4401 are tested/replaced, but the coil/flashlamp is still locked on. Now it's time to test the 7408/7402 driver chips.

No need to test this 7408 chip! The 7408 in the middle is physically
bubbled up and can easily be seen as "bad". It can be counted on that
the 2N4401 pre-driver and TIP120/TIP102 driver transistors are blown too!
Just hope the IC5 solenoid PIA chip survived.

  These chips can also be tested with a DMM set to the diode function and the game off. For a 7408, put the red lead on ground (pin 7), and put the black lead on pins 1,2,3, 4,5,6, 8,9,10, 11,12,13. A reading of of .4 to .6 should be seen for each pin (a reading lower than .2 is a big sign of a bad chip).

  Likewise a 7402 (used for special solenoids) can be tested in the same manner. With the game off. For a 7402, put the red lead on ground (pin 7), and put the black lead on pins 1,2,3, 4,5,6, 8,9,10, 11,12,13. A reading of of .4 to .6 should be seen for each pin (a reading lower than .2 is a big sign of a bad chip).

  Remember though, testing TTL chip mounted in a circuit board using a DMM's diode test can give false readings. If the chip is socketed, it's better to use the DMM diode test with the chip removed from the circuit. An even better test (with the board powered on) is to use a logic probe and to compare similar TTL chips. That is, compare two (or more) similar 7408 or 7402 TTL chips which both control solenoids (see the schematics).

  TIP Transistor & TTL Checks Good, but Coil Locked On - Now What?
  In the case of all coil *except* the special solenoids, the only thing left is the PIA IC5. Luckily in the case of CPU controlled coils this is easy to test. Have the solenoid power fuse removed. Using a logic probe, the PIA IC5 outputs can be checked. With the game in attract mode, all coil outputs from the PIA IC5 should be LOW (except for the coindoor lockout coil), meaning the coil is NOT energized. If the PIA outputs are missing or high, the associated coil will be locked on (remember the coindoor lockout coil will be ON, unless the game is at maximum allowed credits).

  The TTL 7408 is a two input, one output AND gate. This means BOTH input signals must be HIGH for the AND gate to be completed, making the output AND gate signal HIGH (and energizing the coil). If the game is successfully booted, the Blanking signal is already high, so one of the AND inputs is high. Now the 7408 is waiting for the PIA to make the other input AND signal momentarily high to fire the associated coil.

  In the chart below the first listed TTL is the AND gate output. The next pin number (after the ":") is the AND input from the PIA. The last TTL pin number is the blanking signal (which should be high in a booted game). The output TTL pin (first listed TTL pin) should be low with the game in attract mode. If the TTL input pin coming from the PIA is low, the blanking input TTL pin is high, but the output TTL pin is high or missing, then the TTL 7408 chip is bad.

  Below is a chart of the IC5 PIA and TTL outputs which should be checked with the logic probe for a "low" signal (game powered on and in attract mode).

The system3-7 CPU controlled solenoid schematic (PIA, AND gate, transistors).

Coil#ConnectorTIP 1202n4401TTL (output, in PIA, in Blank)PIA Output (low)
Coil 1J11 pin 4Q15Q14IC1 pin 8:10,9IC5 pin 2
Coil 2J11 pin 5Q17Q16IC1 pin 11:12,13IC5 pin 3
Coil 3J11 pin 7Q17Q16IC1 pin 6:4,5IC5 pin 4
Coil 4J11 pin 8Q21Q20IC1 pin 3:1,2IC5 pin 5
Coil 5J11 pin 9Q23Q22IC2 pin 8:10,9IC5 pin 6
Coil 6J11 pin 3Q25Q24IC2 pin 11:12,13IC5 pin 7
Coil 7J11 pin 2Q27Q26IC2 pin 6:4,5IC5 pin 8
Coil 8J11 pin 1Q29Q28IC2 pin 3:1,2IC5 pin 9
Coil 9J9 pin 9Q31Q30IC3 pin 8:10,9IC5 pin 10
Coil 10J9 pin 7Q33Q32IC3 pin 11:12,13IC5 pin 11
Coil 11J9 pin 1Q35Q34IC3 pin 6:4,5IC5 pin 12
Coil 12J9 pin 2Q37Q36IC3 pin 3:1,2IC5 pin 13
Coil 13J9 pin 3Q39Q38IC4 pin 8:10,9IC5 pin 14
Coil 14J9 pin 4Q41Q40IC4 pin 11:12,13IC5 pin 15
Coil 15J9 pin 5Q43Q42IC4 pin 6:4,5IC5 pin 16
LockoutJ9 pin 6Q45Q44IC4 pin 3:1,2IC5 pin 17*
*Unless game is at maximum allowed credits, the coin door lockout
PIA output will be high.

  Leon Test EPROM could also be used for this test, but frankly I find that not necessary. It's just easier to be running the game code in attract mode and testing the outputs with a logic probe. But the Leon test chip procedure is fully described in the Dead/CPU driver board sub-section, CPU board is working, Install the Driver board. This shows how to test the PIA using a "tester LED" and Leon's test chip.

  FlashLamp Problems.
  Flashlamps are controlled as solenoids, and are wired in series (if there is more than one flashlamp fired by a single driving transistor). The flashlamps are "doubled up" and wired in series so that the 28 volt solenoid voltage can be used on the 14 volt flasher bulbs (two times 14 equals 28 volts). But the problem with this is if one flashlamp burns out, the other flashlamp will not work!

The resistor board for the flashlamp. The large 330 ohm 2 watt
resistor is permanently connected between the flash lamp & ground.
This keeps the flashlamp's filiment warm while the game is on,
letting 12 volts to the bulb all the time through the 330 ohm
resistor (this increase bulb life by keeping the filament warm).
When the flashlamp is fired by the game, ground is then completed
through the small 1 ohm (or 5 ohm) resistor, and the flashlamp
turns on brightly. Electricity takes the path of least resistance,
going through the 1 ohm resistor instead of the 330 ohm resistor.
The 330 ohm resistor is often burnt or desolders itself from its
board because power is going through it all the time (except when
the flash bulb actually flashes). This game is Firepower.
Williams used this bulb warming approach through System 11, but
abandoned it with WPC.

  Flashers also have two resistors connected to them, one large 330 ohm 2watt, and one small 1 ohm (or 5 ohm) 1/2 watt. When the flash lamps are not lit, the path to ground for the flash lamps is completed via the large 330 ohm and smaller 1 ohm resistors together. This keeps the bulb filiments warm (and less likely to burn out and also more likely to give a BRIGHT flash). On some flashlamps, they can look like they are glowing slightly when not in use. A cold flashlamp would take too long to get bright, so the flash would have less impact, so that's why Williams did this.

  When the driver board transistor is turned on, the ground path is switched directly through the driver board, and the 330 ohm resistor is essentially eliminated from the circuit (because current will take the path of least resistance). Note the 1 ohm resistor is still utilized.

  If a flash lamp is dull or sluggish, check the 330 ohm heater resistor. These resistors do burn and break (or get cold solder joints, or just fall off their solder terminal!), not allowing the flash lamp to "pre-heat". If this happens, it won't pre-heat the flash lamp, and the flasher may not flash! Also if flash lamps burn out often, the 330 ohm resistor could be bad. Be sure to check the 1 ohm (or 5 ohm) resistor too, as these can go open, and neither flashlamp will work.

The wiring for Flashlamps and Coils. Note the two flashlamps in series, and the
330 ohm resistor path to ground, that keeps the flashlamps "warm" (and dim).
Then when the driver board ground path is used, the flashlamps turn on brightly,
as the 330 ohm resistor ground path is negated.

  The Coil Diodes and Why they are Important.
  After testing or replacing a driver board transistor, it is important to examine the coil in the game. If any coil (especially the one that was just locked on) has a bad diode, this can almost instantly kill its associated driver transistor! The coil diode prevents a coil's collapsing voltage from "backwashing" to the driver board, damaging the driver transistor.

  Since you spent the time to test/replace the bad driver board transistors, it only makes sense to also check for bad coil diodes. Since these 1N4004 diodes are mounted right to the coils under the playfield, vibration can crack or damage them.

  The best way to test a coil diode is to just grab the diode by its body with the forefinger and thumb, and gently give it a pull. If the diode has a cracked body or broken lead, it should be pretty easy to see.

The 1N4004 coil diode mounted on a Firepower slingshot,
showing the proper orientation of the diode and power wires.

  Coil diodes (1N4004) can be tested with a DMM set to the diode function:
  • Turn the game off.
  • Unsolder or cut one end of the diode from the coil.
  • Use a DMM set to the diode function.
  • Put the blank DMM lead on the banded side of the diode.
  • Put the red DMM lead on the NON-banded side of the diode.
  • .4 to .6 volts should be seen.
  • Reverse the DMM leads, and a null reading should be seen.
  • If these values are not seen, replace the diode with a new 1N4004 diode.

  If a new diode is needed, remember to install it with the diode's band on the power lug of the coil! It usually pretty easy to tell which is the power lug of a coil. The power wire, which daisy chains from coil to coil, is usually the thicker wire on a coil lug. The banded lead of the 1N4004 diode should be connected to the coil lug with this thicker daisy chained power wire attached. The non-banded end of the diode attaches to the coil lug with the thinner wire, which leads to the driver board transistor, and ultimately ground.


3f. When Things Don't Work: Lamp Problems (the Lamp Matrix)

  Introduction.
  Remember, there are GI (General Illumination) lamps, and CPU controlled (lamp matrix) lamps. The GI lamps come on as soon as the game power is turned on. And these lamps generally do not turn off (except on Blackout, Scorpion and System7 games, where there is a GI lamp relay to toggle all the GI lamps on and off). The CPU controlled lamp matrix, when the game is in attract mode (game over), will turn playfield and backbox lamps on and off. The CPU controlled lamps also work during game play, to light certain features to help the player.

  The CPU controlled lamps (the "lamp matrix") uses +18 volts DC to drive the CPU controlled lamps. If you're asking, "how do they use 18 volts to light 6.3 volt bulbs?", you would be asking a good question. While the lamp power supply outputs a constant 18 volts DC from the backbox mounted bridge rectifier and filter capacitor, the driver board "pulses" the 18 volts to the lamps. This turns the lamps on and off very quickly, so that they never get to full brightness, and are only on about 1/3 of the time (which roughly works out to about 6 volts). Turning the bulbs off and on like this increases light bulb life, which is a nice feature since most operators don't change burnt out lamps!

  Important note about the lamp matrix: because the game is constantly pulsing the lamp matrix to bring the 18 volts down to about 6 volts, these games should NEVER be left on when they are "locked up". Because if they are locked up, the lamp matrix is not strobing, which can burn out the playfield lamps and COOK the driver board. The heat can get so bad on a driver board, that it will start to desolder parts!

  The lamp matrix power supply has only three components: a backbox mounted 35 amp 400 volt bridge rectifier, and very large 30,000 mfd filter capacitor, and a fuse on the power supply board (F3).

  There are some consistent lamp numbers from game to game. For example, all system3 to system6 games consistently used lamp column8 for the same functions (player up, tilt, game over, etc.) With system7, Williams basically moved column8 to column1. And with the last three system7 games (FirepowerII, Laser Cue, Starlight), this changed yet again (still using column1, but the row order changed). Below are the consistent lamps used in system3-system6 and system7 (except Joust, FirepowerII, Laser Cue, Starlight) lamp matrix:

Column/
Row
Col. 1
Yel-Brn
2J5-8
Col. 2
Yel-Red
2J5-9
Col. 3
Yel-Orn
2J5-6
Col. 4
Yel-Blk
2J5-7
Col. 5
Yel-Grn
2J5-3
Col. 6
Yel-Blu
2J5-5
Col. 7
Yel-Vio
2J5-1
Col. 8
Yel-Gry
2J5-2
Row 1
Red-Brn
2J7-1
#1
Extra Ball
(sys7*)
#9
#17
#25
#33
#41
#49
#57
Player1 Up
(sys3-6)
Row 2
Red-Blk
2J7-2
#2
Ball in Play
(sys7*)
#10
#18
#26
#34
#42
#50
#58
Player2 Up
(sys3-6)
Row 3
Red-Orn
2J7-3
#3
Tilt
(sys7*)
#11
#19
#27
#35
#43
#51
#59
Player3 Up
(sys3-6)
Row 4
Red-Yel
2J7-4
#4
Game Over
(sys7*)
#12
#20
#28
#36
#44
#52
#60
Player4 Up
(sys3-6)
Row 5
Red-Grn
2J7-5
#5
Match
(sys7*)
#13
#21
#29
#37
#45
#53
#61
Tilt
(sys3-6)
Row 6
Red-Blu
2J7-6
#6
Hi-Score
(sys7*)
#14
#22
#30
#38
#46
#54
#62
Game Over
(sys3-6)
Row 7
Red-Vio
2J7-9
#7
#15
#23
#31
#39
#47
#55
#63
Shoot Again
(sys3-6)
Row 8
Red-Gry
2J7-8
#8
#16
#24
#32
#40
#48
#56
#64
Hi-Score
(sys3-6)
* Except Joust, Firepower II, Laser Cue, Starlight.

  All the CPU Controlled Lamps Do Not Work.
  Most CPU controlled lamp problems are driver board associated. However if all the CPU controlled lamps are off and everything else is working, check power supply fuse F3 and the voltage coming out of the power supply.

  Using a DMM, measure the voltage from power supply connector 3J4 pin 5 to 3J4 pin 1 (ground). There should be 18 volts DC. If there is no voltage (and fuse F3 is good), then chances are good that the backbox mounted lamp matrix bridge rectifier 6BR1 has failed.

  A Row or Column of Lamps does not Work, or is Locked On.
  This problem is usually driver board related. If a row or column is not working at all, the first thing to try is to resolder the .156" Molex male header pins on the driver board. The solder joints on these often crack (from insertion/removal of the connectors). This would include these driver board connectors:

  • 2J4 (lamp matrix power)
  • 2J5 (lamp matrix columns)
  • 2J6 (lamp matrix ground)
  • 2J7 (lamp matrix rows)

  The next thing to suspect are the column/row transistors. These can be tested with a DMM set to the diode function and the game turned off. Keep in mind that column transistors die more than row transistors.

  Important Note: Testing transistors (or chips) using the methods below does not give 100% proof that the component is good or bad! It's probably about 95% accurate, but it is not 100% accurate (especially with the transistor soldered into a board).

  Lamp Columns (drive/strobe): test the TIP42, game off.
  Q63, Q65, Q67, Q69, Q71, Q73, Q75, Q77. Using a DMM set to the Diode function:

  • Orient the transistor's writing facing towards you.
  • Black DMM lead on *left* leg (base) of transistor.
  • Red DMM on center leg (or metal tab), .4 to .6 volts seen.
  • Red DMM on left leg, .4 to .6 volts seen.

  Lamp Rows: test the 2N6122 (or TIP41), game off.
  Q47, Q49, Q51, Q53, Q55, Q57, Q59, Q61. Using a DMM set to the Diode function:

  • Orient the transistor's writing facing towards you.
  • Read DMM lead on the *left* leg (base) of transistor.
  • Red DMM lead on the center (collector) leg (or metal tab), .4 to .6 volts seen.
  • Red DMM lead on the right (emitter) leg, .4 to .6 volts seen.

  Driver board or Playfield Problem?
  Say you have a game where, in attract mode, colums 4 through 8 are very bright and the top four resistors on lower right side of driver board are getting warm. If you start a game and some lamp matrix lights stay locked-on, and some will still strobe like in attract mode. Is the problem on the playfield (shorted socket diode, mis-wired, or shorted lamp socket), or on the driver board?

  To determine where the problem is, with the game on, remove the lamp column connector 2J5 and lamp row connector 2J7 from the driver board (the row and column connectors). Leave the lamp power 2J4 and lamp ground 2J6 connectors in place. Jump any one of the four overly-bright columns pins on 2J5 to any lamp row connector pin on 2J7 using two alligator clip leads and a light bulb (#47 or #44). If this single bulb is still overly bright, then the problem is on the driver board. If the lamp lights normally, there are two lamp column wires shorted together somewhere on the playfield.

  Testing a Lamp Row/Colums with the Game On.
  Another way to test the lamp rows (and indirectly the columns) is to do this:

  • Turn the game on.
  • Press the manual-down/auto-up coin door button to manual-down.
  • Press the advance coin door button once. The score displays should go blank.
  • Press the advance coin door button again. The score displays should all show zeros.
  • Using a alligator test lead, attach one end to ground (the grounding braid in the bottom of the backbox or pin 40 of the interboard connector).
  • Touch the other end of the alligator test lead to any one of the driver board transistors Q47, Q49, Q51, Q53, Q55, Q57, Q59 or Q61 (these are all in a vertical row in about the center of the driver board).
  • All the corresponding playfield lamp matrix row lights should all turn on (eight lamps in all). If less than eight light, refer to the operator's guide and see which lamps in the particular row are not turning on, and make a note of it.
  • Move the alligator test lead to the next lamp matrix row transistor to test the next eight row lamps.

  If several lamps did not turn on, check the operator's manual and see if all eight lamps are in the same column or row. Note this does not test the row or column transistors themselves. It just tests everything from the driver board to the playfield. Also do NOT repeat this test for the *column* transistors! Doing that will blow the lamp matrix fuse.

  Pre-Drivers: test the 2N6427 (or MPSA14), game off.
  Columns: Q61, Q64, Q66, Q68, Q70, Q72, Q74, Q76. Rows: Q46, Q48, Q50, Q52, Q54, Q56, Q58, Q60. These pre-drive both the above TIP42 and 2N6122 transistors. Using a DMM set to the Diode function:

  • Red DMM lead on middle leg.
  • Black DMM lead on right leg, 1.0 to 1.3 volts seen.
  • Black DMM lead on left leg, .6 to .8 volts seen.

  Lamp Row(s) Stuck On - Troublesome 7406 Chip IC19.
  This is a very common problem with system3 to system7 games, where one or multiple lamp rows are stuck on. In my experience, it is usually not the row transistor(s) that are the problem. It is usually the 7406 chip at IC19 on the driver board. This chip handles the logic for six of the eight lamp rows (the other two rows are handled by IC12).

A lamp matrix lamp. Note the wiring of the row and
column wires, and the orientation of the diode.

  One Lamp Does not Work.
  Assuming the bulb is not burnt out, here are some things to check:
  • Check the lamp socket. Yes sockets do go bad. With time, the fiber insulators shrink, allowing air to corrode the parts, and the socket does not make contact to the solder lugs.
  • Also check for a shorted lamp socket. This can happen easily when doing other repairs. Often a shorted lamp socket will usually short out other lamps in the same row/column too.
  • A broken or open lamp diode. There is a 1N4001 diode mounted on each lamp socket. If this diode is broken, missing or has gone open, the lamp will not work! There are rare cases that when a lamp burns out, it also burns out its diode too.
  • The lamp row and column wires are "daisy chained" from socket to socket. Has the daisy chain broken "up stream?" This will cause all the lamps "down stream" to not work.
  • Check for a shorted diode. This does not happen as often as open diodes, but its worth checking. Shorted diodes can happen if lamp matrix light bulbs are changed with the game on, and the lamp drive is accidentally grounded through the diode. A shorted diode usually causes one or more lamps to be ON at the same time.

  Using a Logic Probe to Test the Columns/Rows.
  Turn the game on and put it in the lamp matrix test, with the lamp matrix fuse F3 installed. This will turn all the computer controlled lamps on and off about every second. Now remove the driver board connectors 2J5 (lamp columns) and 2J7 (lamp rows). This will take the playfield out of the picture (where there could be a row/column short).

  Put the logic probe on each pin on 2J5 (columns). The pins should be constantly pulsing. If any pin is not pulsing, its probably a bad TIP42 transistor (Q63,Q65,Q67,Q69, Q71,Q73,Q75,Q77), or the pre-driver 2N6427 (Q61,Q64,Q66,Q68, Q70,Q72,Q74,Q76).

  To test the lamp row is similar. Again with the game in the lamp matrix test, use the logic probe on each pin of 2J7 (lamp rows). Each pin will pulse in time, turning on and off about every second (just like the playfield lamps flashed before the lamp connectors were removed). If any pin is not pulsing, its probably a bad 2N6122 transistor at Q47,Q49,Q51,Q53, Q55,Q57,Q59,Q61. Also it could be the pre-driver 2N6427 transistors at Q46,Q48,Q50,Q52, Q54,Q56,Q58,Q60.

  The 7408 Lamp Column & 7406 Lamp Row Chips.
  If a row or column is still locked on or not working, next look at the 7408 chips that drive the lamp columns. These are at IC13 and IC14. Also there 7406 lamp row chips at IC12 and IC19. The IC12/IC19 lamp row 7406 buffer chips actually fail quite often, compared to the lamp column chips.

  These chips can be tested with a DMM set to the diode function and the game off. For the 7408 at IC13/IC14, put the red lead on ground (pin 7), and put the black lead on pins 1,2,3, 4,5,6, 8,9,10, 11,12,13. A reading of of .4 to .6 should be seen for each pin (a reading lower than .2 is a big sign of a bad chip).

  Likewise the 7406 at IC12/IC19 can be tested in the same manner. With the game off, put the DMM's red lead on ground (pin 7) and put the black lead on pins 1,2, 5,6, 8,9, 10,11, 12,13. Again a reading of of .5 to .7 should be seen for each pin (a reading lower than .2 is a big sign of a bad chip).

  Remember though, testing TTL chip mounted in a circuit board using a DMM's diode test can give false readings. If the chip is socketed, it's better to use the DMM diode test with the chip removed from the circuit. An even better test (with the board powered on) is to use a logic probe and to compare similar TTL chips. That is, compare two (or more) similar 7408 or 7406 TTL chips which both control lamps (see the schematics).

  The Lamp Matrix PIA at IC10.
  Though rare, there is a chance the lamp matrix 6821 PIA on the driver board at IC10 has failed. I would really make sure though that all the row/column transistors and 7406/7408 chips are not bad first (they are much more likely to fail).

  Really the only way to test this chip is to use Leon's test EPROM chip and a "tester LED". This is best done with the CPU and driver board removed from the game, and powered up on the work bench with a computer power supply (as described in the Fixing a Dead CPU/Driver board section). If this is done in a game, remove power supply fuses F2 and F3, the driver board connectors at 2J4, 2J5 and 2J7.

  Lamp Matrix Strobe (Column) Test (Connector 2J5).
  To test the lamp matrix columns, power has to be applied to any pin of driver board connector 2J4. Normally this is +18 volts, but for our test, +5 volts will work fine. Using an alligator test clip, connect +5 volts (TP9 on system6/7 CPU board, or interconnector pin 1 on the far right) to any pin of driver board connector 2J4.

  In addition, the connectors at both 2J5 and 2J7 need to be attached from the game. If testing "on the bench", an alternative method can be used (see below).

  Now connect the tester LED's non-resistor lead to +5 volts. Using the resistor lead of the tester LED, touch each pin of driver board connector 2J5. The tester LED should alternate on and off, in unison with the blinking LEDs on the CPU board.

  If the CPU/driver board combo is on a bench with no access to the playfield connectors 2J5 and 2J7, another method must be used. With the tester LED's non-resistor end connected to +5 volts, touch the tester LED's resistor end to the left most leg of each transistor Q62, Q64, Q66, Q68, Q70, Q72, Q74 and Q76 (the small transistors along the right edge of the driver board). The tester LED should alternate on and off, in unison with the blinking LEDs on the CPU board (the tester LED will not work directly on connector 2J5 without the playfield connectors 2J5/2J7).

  If the alternating signal is missing, yet all the IC10 lamp PIA signals are present, check the inputs of IC13 or IC14 (7408) on the driver board (pins 1,2,4,5,9,10,12,13 of IC13 and IC14). If there is no input signal, there is a bad TIP42 (Q63,Q65,Q67,Q69, Q71,Q73,Q75,Q77) driver transistor or 2N6472 (Q62,64,66,68, 70,72,74,76) pre-driver transistor feeding the chip. Then check the output signals of IC13 and IC14 (pins 3,6,8,11). If the input signal is turning on and off, but there is no output signal, the chip is bad. Note the output signal from the chip may be very short.

  Lamp Matrix Row Test (Connector 2J7).
  This test also requires +5 volts power to any pin of driver board connector 2J4. Normally this is +18 volts, but for our test, +5 volts will work fine. Using an alligator test clip, connect +5 volts (TP9 on system6/7 CPU board or interconnector pin 1 on the far right) to any pin of driver board connector 2J4.

  In addition, this test also requires a ground connection to any pin of driver board connector 2J6 (if the boards are installed in the game, just have the game connector attached at 2J6).

  Once power and ground are applied to the lamp matrix, now connect the tester LED's non-resistor lead to +5 volts. Using the resistor lead of the tester LED, probe on each pin of driver board connector 2J7. The tester LED should alternate on and off, in unison with the blinking LEDs on the CPU board.

  If the alternating signal is missing on any connector 2J7 pin, yet all the IC10 PIA signals are present, check the outputs of IC19 or IC12 (7406) on the driver board (pins 2,4,6,8,10,12 of IC19 and pins 2,4 of IC12). If there is no output signal, the chip is bad. If the output is good, there is a bad 2N5060, 2N6427 or 2N6122 transistor.

  Should the Big Lamp Matrix Capacitor be Replaced?
  They are hard to find and expensive, so unless its leaking and/or bulging, I would not suggest replacing the large backbox mounted lamp matrix filter capacitor. If fuse F3 is good, and the lamp matrix bridge rectifier is good, it's really the only component left (other than the transformer itself). So check the AC voltage coming out of the transformer before replacing this large capacitor.

  Fixing the Eight Large Burnt Lamp Matrix Resistors.
  To fix the large burnt lamp matrix resistors, a couple things can be done. First, replace these eight driver board R149-R156 resistors with 27 ohm 5 watt sand or ceramic wire wound resistors. Also make sure to install the new resistors about 1/4" off the circuit board to allow better air flow around them. Another good idea is to use #47 light bulbs for the feature lamps, as this will decrease feature lamp power consumption by about 40%!

  Yet another option to fix the burnt resistors is an idea documented by C.Eddy. He replaces the eight TIP42 lamp matrix transistors (Q63, Q65, Q67, Q69, Q71, Q73, Q75, Q77) with IRF9z34N mosfets. The MOS-FETs are installed oriented just like the TIP42 transistors. And the mosfets only need a tiny amount of current to drive them (compared to the TIP42 transistor), hence the large power resistors at R149-R156 never get hot. Because of this there is no need to replace the large resistors (the old burnt ones can be left installed, unless they are open). Heck if the TIP42s are replaced with Irf9z34n mosfets the power resistors R149-156 can even be replaced with jumper wires or zero ohm resistors.


3g. When Things Don't Work: Switch Problems (the Switch Matrix)
  System3 to System7 games has a switch matrix of eight columns and eight rows that allows up to 64 individual switches per game. The CPU/Driver board will "strobe" (send a voltage) a switch column, and then read the switch rows (inputs) to see which switches are closed and returning current. All pinball manufacturers uses this style of switch matrix (even Gottlieb!)

  Special Solenoid Switches Not in the Switch Matrix.
  Note there are some switches that are not in the switch matrix! This includes the coin door Auto-up/Manual and Advance switches, and the six switches for the special solenoids. The six special solenoid switches include the pop bumpers and slingshot activation trigger switches. These non-switch matrix switch activates the device (like the spoon switch on the pop bumper, or the slingshot switch the ball hits on the playfield). But these devices also have a second switch that *is* in the switch matrix, and handles the scoring for these devices. The second switch is closed as the device energizes, hence telling the CPU to score points for that device.

  Using the Built-in Switch Diagnostics and an Alligator Jumper.
  At this point I assume the game is basically working (except for some/all of the switches). Because if the game is at least semi-working, the internal game diagnostics can be used to help isolate problems and identify switch problems. The purpose of this test is to find if the switch problem is on the playfield or on the driver board (you must know this to fix the problem).

  To access the switch diagnostics:

  • Turn the game on and allow it to go into attract mode.
  • Press the coin door Auto-up/Manual switch into the manual position.
  • Press the coin door Advance button. On system3 to system6, the score displays should go blank. On system7, all the score displays will light up with "0000000".
  • Press the coin door Auto-up/Manual switch into the auto-up position.
  • System3 to System6 only: Press the coin door Advance button.
  • The game should now go into the first test, which is the score display cycle test. All the score displays (including the credit/ball-in-play) should repeat "000000" to "999999".
  • System 7 only: Quickly press the Advance button again to pass over the score display test. This will go to test 00, as indicated in the credit score display, which is the sound test. Each sound number will be displayed in the ball-in-play window, and played on the sound card.
  • Quickly press the Advance button again to pass over the previous test. This will go to test 01, as indicated in the credit score display, which is the lamp matrix test (all the CPU controlled lamps will cycle on and off at once).
  • Quickly press the Advance button again to pass over the lamp test. This will go to test 02, as indicated in the credit score display, which is the solenoid test, and each solenoid from 01 to 22 (as indicated in the ball-in-play display) will be exercised.
  • Quickly press the Advance button again to pass over the solenoid test. This will go to test 03, as indicated in the credit score display, which is the switch matrix test. On system3 to system6, the ball-in-play display will show the last read (closed) switch number. On system7 only, if there are multiple switches closed, the switch numbers will alternate in the ball-in-play display.

  Any playfield switch can be activiated, and its switch number should show in the ball-in-play display. The game manual or game instruction booklet has a list of the switch numbers, and their associated switch numbers. Also note the flipper relay is activated in the switch test so the flippers will work, and the special solenoids will also work in the switch test.

  Now disconnect the driver board connectors at 2J2 (columns) and 2J3 (rows) at the upper right. These are the connectors for the playfield switches. Both connectors are at the upper right of the driver board. Use an aligator test wire and run it from 2J2 pin 1 (col1) and touch the other end of the wire to 2J3 pin 1 (row1). Should see one switch number come on the score display. Then tough the next pin on 2J3. After eight pins on 2J3 are tested (all should report one switch closure on the score display), move the jumper to the next pin on 2J2 (col2) and repeat. Do this for all pin combination (it only takes a couple minutes). If a single pin jump gives more than one switch closure or no switch closure, there is a driver board board.

  If all a single switch reports for all pins then the problem is on the playfield. If there is switch column problem at 2J2, it's usually IC17,IC18 (7406). If a switch row (inputs) at 2J3 is a problem, check chips IC15,IC16 (4049). Personally I find the column chips to be more of a problem than the row chips. Beyond that, the driver board PIA IC11 (6821) could also be the problem since it interprets all row and column data. The PIA can be checked with Leon's test chip.

  • 2J2 pins 1-3,5 (Columns 5-8 switch drives): IC18 (7406)
  • 2J2 pins 9-6 (Columns 1-4 switch drives): IC17 (7406)
  • 2J3 pins 1,3-5 (Rows 5-8 switch inputs): IC16 (4049)
  • 2J3 pins 9-6 (Rows 1-4 switch inputs): IC15 (4049)

  Remember that on connectors 2J2 and 2J3 that pin1 is column or row8, and pin 9 is column or row1 (kind of opposite what you might expect). Also check the manual for the maximum switch number used in the game. Some games don't use any switch numbers past a certain number, and these upper number switches may not report in the switch test.

  Strange Switch Behavior.
  A user reported a problem on his Firepower when the ball was locked in the left kickout hole switch #13, no other switches in that column #2 with a higher switch row number would work (#14,15,16). If the ball was *not* locked, all the switches in that column worked fine. All the switch diodes were checked for shorts or breaks. Running a switch test as described above with an alligator clip and diode across the driver board connectors showed no problems either. The problem turned out to be one of the two 4049 switch row chips at IC16, for switch inputs rows 5-8. Replacing this chip fixed the problem.

  Switch Numbers.
  There are some consistent switch numbers from game to game in the system3 to system7 game series. This includes all the switches in column one (switch numbers 1 to 8), which included the coin switches, start button, high score reset, slam and tilts.

Column/
Row
Col. 1
Grn-Brn
2J2-9
Col. 2
Grn-Red
2J2-8
Col. 3
Grn-Orn
2J2-7
Col. 4
Grn-Yel
2J2-6
Col. 5
Grn-Blk
2J2-5
Col. 6
Grn-Blu
2J2-3
Col. 7
Grn-Vio
2J2-2
Col. 8
Grn-Gry
2J2-1
Row 1
Wht-Brn
2J3-9
Sw# 1
Plumb Bob
Tilt
Sw# 9
Sw# 17
Sw# 25
Sw# 33
Sw# 41
Sw# 49
Sw# 57
Row 2
Wht-Red
2J3-8
Sw# 2
Ball Roll
Tilt
Sw# 10
Sw# 18
Sw# 26
Sw# 34
Sw# 42
Sw# 50
Sw# 58
Row 3
Wht-Orn
2J3-7
Sw# 3
Start
Button
Sw# 11
Sw# 19
Sw# 27
Sw# 35
Sw# 43
Sw# 51
Sw# 59
Row 4
Wht-Yel
2J3-6
Sw# 4
Right Coin
Switch
Sw# 12
Sw# 20
Sw# 28
Sw# 36
Sw# 44
Sw# 52
Sw# 60
Row 5
Wht-Grn
2J3-5
Sw# 5
Center Coin
Switch
Sw# 13
Sw# 21
Sw# 29
Sw# 37
Sw# 45
Sw# 53
Sw# 61
Row 6
Wht-Blu
2J3-4
Sw# 6
Left Coin
Switch
Sw# 14
Sw# 22
Sw# 30
Sw# 38
Sw# 46
Sw# 54
Sw# 62
Row 7
Wht-Vio
2J3-3
Sw# 7
Slam
Tilt
Sw# 15
Sw# 23
Sw# 31
Sw# 39
Sw# 47
Sw# 55
Sw# 63
Row 8
Wht-Gry
2J3-1
Sw# 8
Hi-Score
Reset
Sw# 16
Sw# 24
Sw# 32
Sw# 40
Sw# 48
Sw# 56
Sw# 64

  System3 to System6 Driver Board Switch Matrix Jumper Upgrade.
  It's a good idea to upgrade System3 to System6 driver boards to be upward and downward compatible from System7 to System3. To do this, replace the 1000 ohm (system3) or 330 ohm (system 4-6) resistors R204-R211 in the upper right hand corner with zero ohm jumpers. System7 driver boards already have this modification done.

  The decrease in these switch matrix resistor ohms was done to increase the current drive through the switch matrix. For example, if a switch or connector was dirty and had slight resistance, the switch could still be sensed by the CPU/Driver board.

  There is a rumor that using a jumpered system7 style driver board in a System6 or earlier game may result in random switch closures during game play. This does not seem to be the case (but keep it in mind if having random switch closure problems). One thing for sure though is using a non-jumperd System3 to system6 driver board game in a System7 game will definately result in switch closures being missed.

An incorrectly assembled factory switch on a Firepower.
The short (top) leaf's gold plated contact is *not* facing
the long leaf's gold contact (it is reversed!) So instead
of nice smooth gold-on-gold contacts, there is one nice
gold contact and a gnarley rivet making contact.

  Incorrectly Assembled Factory Switches.
  Part of the problem Williams was having with switches was due to an assembly mistake, which started in the mid-1970s (pre-solidstate). It turns out Williams was assembling one of the pair of leaf blades backwards. This was not a huge deal with Electro-Mechanical (EM) games, but with solidstate games, it was a BIG problem. Because solidstate games use low voltage (5 volt) switches (unlike EM games in which all switches were high voltage 28 volts), the contact rivets are gold plated to help keep them clean (gold is a non-corrosive metal). But because one of the switch blades was reversed, a gold plated switch rivet made contact with a gnarley rough non-gold plated switch rivt.

  Problems occurred mainly with any switch where a ball "sat", like the ball trough, lock or kickout holes. This mistake was not realized until the Firepower era, and Williams offered retrofit kits for Firepower and Black Knight ball troughs using microswitches to fix the problem. Note an improperly assembled leaf switch can be taken apart, spliting the bakelit "switch stack", and turning around the incorrectly assembled leaf blade.

  One or Two Switches Do Not Work (Switch Cleaning).
  If just one or two switches do not work, first clean the switch before doing anything else. Most switches on system3 to system7 games are gold contact leaf style switches. These switches should ONLY be cleaned by dragging a business card through their closed blades one to three times, to remove dirt from the contacts. The switch matrix switches are low voltage switches, so the business card trick works great to clean them. Do NOT use a file, as this will remove the gold plating on the contacts, making them way less reliable. The only switches that should be filed are the high voltage flipper cabinet switches and the flipper EOS (End Of Stroke) switches.

  Also note on games Black Knight and prior if the switch in question was mis-assembled from the factory (this was mentioned above). Williams mis-assembled these gold leaf switches so one blade was reversed, allowing a gold plated switch rivet to make contact with a gnarley rough non-gold plated switch rivet. These switches can be taken apart and split at the bakelit spacers, and the leaf blade reversed. This was especially a problem on switches where a ball "sat", like the ball trough, lock or kick-out holes.

  Another classic problem when one or two or even four switches do not work is breaking of the "daisy chain". Each switch row and column is daisy chained from switch to switch. That is, a switch in column1 row1 daisy chains the column wire to a switch in column1 row2, and so on until the last switch in the chain (usually in column1 row8). If the chain breaks "up stream" (say at column1 row5), all the switches "down stream" (column1 row6 to row8) will not work! So keep this in mind.

  Some Switches are Stuck On or Refuse to Work.
  If some switches (or an entire row or column of switches) is stuck on or refuses to work, the next thing to determine is whether the problem is on the driver board or on the playfield. The easiest way to determine this is to put the game into switch test, and then remove driver board connectors 2J2 (switch columns/drive) and 2J3 (switch rows/inputs). If the switch problem clears up when these two connectors are removed, the problem is on the playfield (a shorted switch) and not in the driver board.

  Also keep in the mind the male Molex header pins or the connnector themselves on the driver board at 2J2 (switch columns) and 2J3 (switch row) could be the problem. Resoldering the driver board's male header pins is a good thing to try if some switch row/columns just won't work.

A Firepower leaf switch showing the wiring of the row and column wires,
and the 1N4004 diode.

  Row/Column Problem on the Playfield.
  If the row or column problem is isolated to the playfield, there are few things to look for in solving this problem. First look for for a short to ground on any playfield switch. A solder splash or a crushed wire between the playfield and cabinet are very common.

  Next look to see that all the switches in the row/column are wired correctly (for example, is the diode reversed?) A reversed switch diode will cause all sorts of switch matrix havoc, such as phantom switch closures and row/column shorts and confusion.

  Another classic problem where an entire row or column does not work is wires pulling out from the square male/female connector housings, especially where the playfield plugs into the wiring harness.

  Lastly look at the diode itself and make sure it is not shorted or open. Playfield diodes (1N4004) can be tested with a DMM set to the diode function:

  • Turn the game off.
  • Unsolder or cut one end of the diode from the switch.
  • Use a DMM set to the diode function.
  • Put the black DMM lead on the banded side of the diode.
  • Put the red DMM lead on the NON-banded side of the diode.
  • .4 to .6 volts should be seen.
  • Reverse the DMM leads, and a null reading should be seen.
  • If these values are not seen, replace the diode with a new 1N4004 diode.

  Problem On the Driver Board.
  There are several culprits to examine on the driver board. If a switch column (drive) is stuck on, chips IC17,IC18 (7406) could be at fault. If a switch row (inputs) is stuck on, chips IC15,IC16 (4049) may be the problem. Beyond that, the driver board PIA IC11 (6821) could also be the problem.

  Using a Logic Probe to Test the Switch Matrix.
  This can be diagnosed further using a logic probe. Remove connector 2J2 (switch columns). With the game on and in switch matrix test mode or even just attract mode, put the logic probe on each pin of connector 2J2. The logic probe should be pulsing for each pin. This is the driver board scanning the switch matrix columns. If a pin is high or low and not pulsing, then the associated 7406 chip or PIA is probably the problem.

  To test the switch rows, first make sure driver board connectors 2J2 (switch columns) and 2J3 (rows) are removed. Turn the game on and probe all the pins of 2J3 (rows). There should be NO activity on the logic probe! If the logic probe is pulsing, a switch row is shorted.

  Now replace connector 2J2 (switch column) and connector 2J3 (switch rows). Using a logic probe, touch connector 2J3 pin 9. At the same time, try closing a switch in row 1, like the plumb bob tilt (check the game manual for other switches in row 1). The pin should pulse when a switch in that row closes, and stop pulsing when the switch is open (remember there could be other playfield switches in row 1 closed, so keep that in mind). If a switch in that row is not close, the logic probe will show no signal. Note some games don't use row 7 or row 8 of switches, so don't bother testing those.

  Also note using this same technique, if the logic probe is on connector 2J2 pin 9 (column 1), a continual tone will be heard, but the tone changes as the plumb bob tilt switch closes.

  Using Leon's Test Chip for the Switch Matrix.
  Leon's test chip (as documented in the Dead CPU section) can also be very helpful for diagnosing driver board switch matrix problems. The "tester LED", as decribed in the Dead CPU section, and Leon's test EPROM are needed for this.

  First, remove fuses F2 and F3 from the power supply before proceeding. This removes the voltage to the lamp matrix and all the solenoids. Also remove driver board connectors 2J2 and 2J3 (switch matrix plugs). Then install Leon's test EPROM into CPU socket IC17 (as described in the Dead CPU section), and turn the game on.

  When using Leon's test chip to test the IC11 switch matrix chip pins 2-9 on the driver board (switch matrix), a slight modification is needed to the driver board. On driver board connector 2J3, short to ground *all* these connector pins when testing IC11 pins 2-9 (PIA outputs PA0 to PA7). If this is not done, IC11 pins 2-9 will not alternate on and off.

  Use the "tester LED" with the non-resistor lead connected to +5 volts (TP9 on system6/7 CPU board or interconnector pin 1 on the far right) and check the PIA chip IC11 (switch matrix) with the resistor end of the tester LED. Check:

  • PIA Pins 2-17,19,39 high then low, alternating on and off every second.
  • PIA Pins 26 to 33 are the data lines, and should be pulsing (use a logic probe for this).
  • PIA Pin 34 (reset) should be high.

  If any pin 2-17 are not alternating high then low, then the PIA is bad. Remove the bad PIA chip, install a socket and a new PIA 6821 chip.

  Leon Testing Switch Matrix "Drive" (Column) Test (2J2).
  Again with Leon's test chip running, connect the tester LED's non-resistor lead to +5 volts (TP9 on system6/7 CPU board or interconnector pin 1 on the far right). Using the resistor lead of the tester LED, touch each pin on driver board connector 2J2. The tester LED should alternate on and off, in unison with the blinking LEDs on the CPU board. If the alternating signal is missing on any connector 2J2 pin, yet all the IC11 PIA signals are present, IC17 or IC18 (7406) on the driver board has failed.

  To verify which input chip IC17 or IC18 is bad, check the input pins of these chips. Put the resistor lead of the tester LED on IC17 and IC18 pins 1,5,9,13. These pins feed from the PIA (which was tested earlier). Now put the resistor lead of the tester LED on IC17 and IC18 pins 2,6,8,12. If these output pins are not alternating but the input pins are alternating, the chip in question is bad.

  Leon Testing Switch Matrix "Inputs" (Row) Test (2J3).
  To test the switch rows, the pins at connector 2J3 will need to be grounded. To test row 1, ground pin 9 of 2J3. Using the Tester LED with the non-resistor end connected to +5 volts, put the resistor end of the Tester LED on the PIA IC10 pin 2. The LED should be flashing. Move the ground to 2J3 pin 8, and check for a flash at IC10 pin 3. Continue moving the ground down a pin on connector 2J3, and moving the tester LED up a pin on IC10. The LED should flash should at each step. If it doesn't, the PIA is probably bad.

  "Lane Change" Switch Shorts to the EOS Switch.
  Firepower was the first pinball game to use "lane change". This feature allowed the player to move the lit lamps on the top lanes (above the pop bumpers), where the ball feeds from the shooter lane. The lit lamp movement is done with the right flipper cabinet button (later games used both the right and left flipper buttons). This is a standard feature on pinballs today, allowing the user to complete these lane lights easier for increased bonus multipliers, and to make "skill shots" on many games (Medieval Madness and Monster Bash come to mind).

The right flipper high-power EOS switch and the low-voltage
switch matrxix lane change switch, doubled up on the same
switch stack. Notice the nylon switch activator, which isolates
the EOS switch from the lane change switch. Also note the
1N4004 diode on the lane change switch wires.

  Until system11, Williams "doubled up" the EOS and lane change switches on the same switch stack, and insulated the two switches from each other (the lane change switch was doubled up with the flipper EOS switch because it was an easy way to close a switch when a flipper button was pressed). The insulation was used because the flipper EOS switch was high voltage at 28 volts (and later 50 volts), and the switch matrix lane change switch was a low voltage 5 volt switch. If these two switches shorted together, the driver board's switch matrix circuit (including IC15-IC18 and the switch matrix PIA at IC11) would fry, making the entire game unusable. This was a very common problem when someone was working on the flipper EOS switches with the game power on!

  The moral of the story is this: Never work on a flipper EOS switch when the game's power is on!


3h. When Things Don't Work: Score Display Problems

  System3 to System6 Six Digit Displays.
  All System3 to System6 games (except Alien Poker and Algar) use six digit score displays. Interestingly, *all* six digits of the score are lit all of the time. This means a score of 100 points will be shown as "000100", including the leading zeros. This is kind of weird, but that's how it was done (other manufacturers also did this on their early solidstate pinball games).

  Late System6 Seven Digit Displays.
  With Alien Poker and Algar (both System6 games), Williams changed to a seven digit score display. Again, all seven digits of the score are lit all of the time. Also note the score displays on these two games do *not* use commas (even though the displays themselves support commas).

The seven digit master display board. Note the use of ribbon cables from
the master display board to the score displays.

  System7 Seven Digit Displays.
  With System7 things got more sophisticated. For example, now a score of 100 points showed as "100" in the score displays (no leading zeros). Also the commas were used (which were already built into the score displays), so a score of 10,000 points actually displayed as "10,000".

  All these "nice touches" on Williams pinballs were largely due to the introduction of Larry Demar as the lead pinball programmer in charge of the pinball operating system at Williams. Originally in all the pinball companies (heck *any* company which was converting embedded systems to solid state), the pinball operating system was originally written by hardware engineers who learned enough assembly language to get the job done. Then things languished for years, just building upon that base.

  At Williams, Larry Demar approached it from an actual software and system design standpoint and tried to do it right. Then once the standard base was implemented and games were easier to program, Larry started adding cooler and cooler features (many of which later on became "standard" on all pinballs by all manufacturers). This included pinball software development tools, routines for managing memory and banked memory, routines for making lamp effects in attract mode, broken-hardware compensation, auto-percentaging replay scores, and on and on and on.

The more commonly seen D-8000 six digit master display board which uses
UDN6184A and UDN7180A display driver chips. Note the use of card edge
connectors for the displays.


The less commonly seen D-8168 six digit master display board which uses
discrete MPS-A42 and MPS-A92 transistors as display drivers. Note the
credit/ball-in-play display is just a standard 6-digit score display, but
two digits are not used! This was unlike the approach taken on 7-digit score
displays for the credit/match unit, where a 4 digit display was used.

  Two Versions of the 6-Digit Master Display Board.
  Somewhere around late System6, Williams was having a problem getting the high voltage UDN7180A display driver chip. To solve this problem, they developed a master display board with discrete transistors, instead of the UDN7180A chips. This board is easy to identify, it has a mess of individual MPS-A42 and MPS-A92 transistors on the board! These board are nice, because the UDN7180 is an expensive and hard to find chip, where the individual transistors used to replace the 7180 are easier to get and easy to test.

  My Score Displays are Dead, What Do I Do?
  The first thing to check is the score display voltage on the power supply board. Power supply board connector 3J5 supplies +100 volts, -100 volts, and +5 volts to the master display panel (which ultimately drives the individual score displays). If all the score displays are bad, one should immediately suspect there is a power problem:

  • Power Supply 3J5 pin 1: Logic Ground.
  • Power Supply 3J5 pin 3: -100 volts DC.
  • Power Supply 3J5 pin 4: 100 volts DC.
  • Power Supply 3J5 pin 5: High Voltage ground.
  • Power Supply 3J5 pin 6: +5 volts DC.

  If any of the above voltages are missing, the score displays will not work! If one or more is missing, go to the Power Supply section of this document for help fixing that. If it's not fuse F1 (1/4 amp slow-blow), chances are good the high voltage section will need to be rebuilt on the power supply board.

  If there is high voltage (+/-100 volts), now check the blanking signal. If the blanking signal is low, the score displays will not come on. A quick indicator is to look at the displays with the game on. In the corner of the display, is there a very slight orange glow? If so, the high voltage is getting to the displays, and the displays themselves are probably Ok.

  First check CPU board connector 1J3. This provides the blanking signal to the score displays. If this connector is bad or missing, the score displays probably will not turn on. Also check the blanking signal itself (pin 37 of the 40 pin interconnector). The blanking signal should be high (4 volts or higher). If it's not high, turn the game off and use an alligator jumper wire to tie pin 37 of the interconnector high to +5 volts. Turn the game on and see if the score displays light up. If they do, there is a problem with the blanking signal or blanking circuit. Go to the blanking section for more information on fixing this.

  If only one score display is bad, the next thing to suspect is the score display glass itself. These do die, and they do have a limited life. At $30 to $40 each they are not cheap, but they are available from the usually parts suppliers.

  But please keep in mind, these display glasses can short internally, damaging the UDN display driver chips on the master display board, and blowing the high voltage fuse F1. For this reason, if a score display is completely dead, I usually replace the score glass first.

  The High Voltage Display Driver Chips/Transistors.
  There are high voltage display driver chips on the D-8000 six digit and all seven digit master display boards that control which digit/segment will turn on. These are high voltage chips, and can often fail:

  • UDN7180A : There are two of these on the master display board. These control the SEGMENTS, with one chip handling three displays. Note the "A" designation on the 7180, which signifies a plastic case (instead of ceramic).
  • UDN6118A-1/UDN6184A : There are four of these on the master display board. These control the DIGITS. The UDN6184A is an older version of the UDN6118A-1. So it's Ok to replace a 6184 with a 6118. Note the "A-1" designation on the UDN6118A-1. This signifies a higher voltage rating than a UDN6118A.

  The UDN6118 is a fairly inexpensive and available chip. There should be no problem finding these, and they are usually $1 or $2 each. The UDN7180 is a different story. This is a hard to find chip, and usually sells for $5 to $25 each! So be careful when working with a 7180 chip.

  There is also another version of the six digit master display board that used version 22 pin NE584/NE585 display drivers instead of the UDN6184A/UDN7180A. The NE584/NE585 are even more obsolete and rare than the UDN7180A, so let's hope you don't have one of these boards! They are essentially unfixable if a NE chip fails.

  On the D-8168 six digit master display board sporatically used by Williams from Flash to the Firepower era, there are individual MPS-A42 and MPS-A92 transistors instead of the UDN chips. These transistors can be tested individually and quite quickly. If there is a problem suspected with this master display board, I would recommend just testing all the MPS transistors, replacing any that do not test to the specs below.

  Important Note: Testing transistors (or chips) using the methods below does not give 100% proof that the component is good or bad! It's probably about 95% accurate, but it is not 100% accurate. It does show with 100% accuracy if there is a short in the chip.

  Testing the UDN7180/UDN6118 Chips and Score Glass for Shorts.
  Both UDN chips are 18 pin chips. The four corner pins of the chips do *not* need to be tested (pins 1,9,10,18). But all the other pins can be tested. Repeat this test for each of the UDN6118 and UDN7180 chips:

  1. Turn the game off.
  2. Remove the high voltage power supply power connector 3J5.
  3. Put the DMM on the *diode* setting.
  4. Connect the red DMM lead to ground.
  5. Put the black DMM lead on each UDN pin 2 to pin 8.
  6. A reading of .5 to .7 should be seen.
  7. Put the black DMM lead on each UDN pin 11 to 17.
  8. a NULL (no) reading should be seen!

  Note if the display glass itself is shorted (it does happen!), it MAY show up when testing the UDN pins 11 to 17.

  So how do we isolate the problem to the UDN chip or the display glass? First test the UDN chip. If any of the pins (but mainly pins 11 to 17) fail the test, desolder the suspect UDN chip from the master display board WITHOUT DAMAGING IT (these chips are expensive, and if it's good it would be nice to save the chip from desoldering damage). Install an 18 pin socket for the chip, and buzz out the socket making sure there are no shorts, and all traces connect to the socket.

  Now again use the DMM and repeat the above UDN test procedure ON THE SOCKET (no chip installed). That is, with the DMM on diode function and the red DMM lead connected to ground, test pins 11 to 17 of the SOCKET with the black DMM lead. Again, a null reading should be seen. If a null reading is seen, the UDN chip has failed and needs to be replaced. If a null reading is *not* seen, chances are really good that the score display glass itself is shorted.

  If the score display glass fails the test, it will need to be replaced (there is no way to fix it). After the score display glass is removed (and before the new glass is installed), put the UDN chip in the newly installed socket and retest the chip as described above.

  MPS-A42 transistor test:

  • Game off.
  • DMM set to diode function.
  • Red DMM lead on center leg of MPS-A42 transistor.
  • Black DMM lead on either outside leg.
  • Reading of .5 to .7 should be seen.

  MPS-A9 transistor test:

  • Game off.
  • DMM set to diode function.
  • Black DMM lead on center leg of MPS-A92 transistor.
  • Red DMM lead on either outside leg.
  • Reading of .5 to .7 should be seen.

On System3 to System6 master display boards, resistors R1-R14 (10k 1/2 watt)
often burn. If this happens, a segment on the score display will not work. Here
R11, which is disabled, shows the missing lower segment of the player 3 score
display.

  Partially used System3-6 UDN7180 Chip.
  System3 to System6 master display panels only uses half of the UDN7180 at IC4. For example you can bend up IC4 pins 2,4,6,8,11,13,15,17 and the displays will still work fine. So if you have a UND7180 that is "half bad", putting it at IC4 may make the chip usable for System3-6 games.

  Logic Probe Test Tip.
  Through out this section a logic probe is mentioned for finding problems in the UDN chps. The problem with using a logic probe is it tests low voltage. Score displays are anything but low voltage, and 100 volts will ruin a logic probe. The best way around this is to turn the game on and get into the score display diagnostics test feature of the game (where the game is repeating "000000", "111111", etc). Then remove the two high voltage fuses from the power supply. This will cut the -100 and +100 volts going to the master display panel. Now a logic probe can be safely used on the master display panel with any damage to the logic probe.

  Missing Segments - UDN7180.
  If segments are missing from a score display, this will usually be either a bad resistor at R1 to R14 on the master display board, a bad UDN7180 chip, or a broken lead going into a score display glass.

  The segment resistors R1-R14 should be tested first. It is very common for these to burn. They can be tested easily in-circuit using a DMM (10k ohms, 1/2 watt). Replace any that are more than 10% out of spec.

  The UDN7180 is not as easy to test. But it can be tested with a logic probe. Just check the input pins of the UDN7180A (pins 2,3,4,5,6,7,8) for pulsing activity. This If there is no activity, either the master display board's connector is bad, or the input chips (4558) are bad.

  Now test the UDN7180 output pins (pins 14,15,16,17,18,19,20) for pulsing activity. If there is input activity, but no output activity, then the 7180 is bad.

  On system3 to system6 SIX digit master display boards, the UDN7180 control:

  • IC9 = Credit/ball-in-play, Player1, Player2 segments.
  • IC10 = Player3, Player4 segments.

  On system6/7 SEVEN digit master display boards, the UDN7180 control:

  • IC2 = Credit/ball-in-play, Player3, Player4 segments.
  • IC1 = Credit/ball-in-play, Player1, Player2 segments.

  Locked On Segments - UDN7180.
  Locked on segments can also be a problem with a UDN7180A chip (shorted internally). But more common is something simple like a solder splash or solder bridge on the master display board.

  Burning Resistors R1-R14.
  These 10k resistors often burn on the master display board. But just be aware that if you replace them with new 1/2 watt resistors, and they burn again, the problem could be a bad score display glass. To diagnose this, try running the game with just the player one score display only, and see if the resistor(s) burn. If not, connect the display back one at a time until the resistor in question starts to burn again. This should help determine if you have a bad score display glass.

  More Strange Display Problems.
  A user emailed with a Black Knight that had different score digits/segments starting to burn, while others appeared faded or not at all. Replacing MPU board chip IC6 (74154) fixed the problem. Remember a bad 74154 chip will effect digits on both players 1 & 3, or players 2 & 4.

  Missing Digits - UDN6184/UDN6118 and CPU board 74154.
  If digits are missing from a score display, this will usually be either a input 4069 chip on the master display board, or a bad UDN6184/UDN6118 chip on the master display board. If you know the master display board is OK (tested in another game perhaps or swap the display cables to a different display if possible), it could also be a problem on the CPU board, the 74154 chips. But remember a bad 74154 chip will effect digits on both players 1 & 3, or players 2 & 4.

  The UDN6118 can be tested just like the 7180 above, with a logic probe. Just check the input pins of the UDN6118 (pins 1,2,3,4,5,6,7,8) for pulsing activity. This If there is no activity, either the master display board's connector is bad, or the input chips (4069) are bad.

  Now test the UDN6118 output pins (pins 11,12,13,14,15,16,17,18) for pulsing activity. If there is input activity, but no output activity, then the UDN6184/UDN6118 is bad.

  On system3 to system6 SIX digit master display boards, the UDN6184 control:

  • IC4 = Credit/ball-in-play display digits.
  • IC11 = Player 1 and Player 2 digits.
  • IC12 = Player 2 and Player 3 digits.
  • IC13 = Player 3 and Player 4 digits.

  On system6/7 SEVEN digit master display panels, the UDN6184 control:

  • IC7/IC8/IC12/IC13 = Credit/ball-in-play display boards.
  • IC13 = Player 1 digits.
  • IC12 = Player 2 digits.
  • IC8 = Player 3 digits.
  • IC7 = Player 4 digits.

  "0_0_0" on the Score Displays.
  If the score displays are only showing three of the six (or seven) digits of the score, this is usually not a problem with the master display panel. Instead this is a driver board PIA problem. If the lamp PIA (IC10) and/or solenoid PIA (IC5) have failed, this problem will often be seen. Unfortunately using Leon's Test ROM does not find this problem (Leon's Test ROM will often show these two PIAs as "good" even though these two PIAs are responsible for this problem).

  Score Display Glass - Problems and Tips.
  The score display glass can short internally. This usually will blow the +100/-100 volt fuse on the power supply board. But in the process it can also destroy a UND7180 and UDN6184 chip(s).

  A good way to diagnose this problem is this: with the game off, disconnect all the score display glasses from the master display board. Replace the blown +100/-100 voltage fuse F1 on the power supply board with the correct 1/4 amp slow-blow fuse (do NOT over fuse!) Turn the game on. If the fuse doesn't blow, turn the game off and add ONE score display back to the master display board. Turn the game on again and check the F1 high voltage fuse. Keep repeating this, adding one more score display glass each time, until the high voltage fuse blows. This will identify exactly which score display glass is shorted. Once found, replace the display glass, and hope no UDN chips were ruined.

The unique system7 four digit score glass used for the credit and ball-in-play
displays.

  Also it should be mentioned that on the 6-digit score display glass, the credit/ball-in-play display used a standard six digit glass. The only difference was two of the six digits in the glass were not used. On games with seven digit displays, the situation was different for the credit/ball-in-play display. This was not a standard seven digit display with unused digits, but a unique 4-digit score glass. Unfortunately, these are VERY hard to find. So it's best to hope this display glass is not "outgassed".

  Another interesting factoid is that the new replacement seven digit display glasses have the rear "nipple" mounted in the wrong position! (Williams has a hole in the score display circuit board to accomodate the "old" position of the nipple, which apparently the current manufacturer of score display glasses moved.) This means the display circuit board needs to be drilled for the new nipple position, and some components and board traces re-routed.

  Score Glass Longevity: Replace Power Supply Diodes Z2,Z4.
  Power supply board diodes Z2 and Z4 should be changed from 1N4764 (100 volts) to 1N4763 (91 volts). This change will make the score displays slight dimmer, but it will also dramatically increase the life span of the score displays. Again see the Power Supply section of this document for more details.

  Fading/Scrolling Score Displays.
  If the score displays on a System3 to System7 game slowly fade in a scrolling fashion, check the high voltage C1/C3 (100 mfd 150 volt) filter capacitors on the power supply board.


3i. When Things Don't Work: Sound Problems

  Sound Board Introduction.
  The first two solidstate Williams games used EM-style chimes for sound. But by World Cup, Williams' third system3 games, a sound board was incorporated into the lower cabinet to produce electronic sounds.

  Williams was actually a bit paranoid about their new solidstate games, and if players would accept them. To ease the transition, the first two system3 games (Hot Tip, Lucky 7, and some very early World Cups) had a "noise maker". This a score reel mounted in the lower cabinet, to make EM-style noises when the game played! The score reel coil was driven by a driver board transistor, just as the sound chimes were. Williams added the score reel to make their new solidstate games sound like old EM games, which many players were used to. By early production of World Cup, Williams stopped adding the score reel.

  On system3 to system6 games, sounds are actually triggered by solenoid transistors on the driver board. When a desired sound was needed, a solenoid driver transistor was used to ground a pin on the sound board. There were five driver board transistors dedicated to sounds, but more than five sounds existed. Different sounds are created when a combination of these five sound drivers were pulled together at once. Basically there are a total of 32 different sounds possible, which is 2 to the 5th power (so 32 different sounds can be triggered when any of the five sounds are either on or off at the same time).

  Interestingly, all versions of the System3 to System6 sound board had the same pinout. Also all the sounds were activated by the same driver board solenoid numbers (except for World Cup and Disco Fever which had some additions, and all the shuffle alleys):

  • Sound 0: driver solenoid 9 (Q31) to 2J9-9, to sound board 10J3-3.
  • Sound 1: driver solenoid 10 (Q33) to 2J9-7, to sound board 10J3-2.
  • Sound 2: driver solenoid 11 (Q35) to 2J9-1, to sound board 10J3-5.
  • Sound 3: driver solenoid 12 (Q37) to 2J9-2, to sound board 10J3-4.
  • Sound 4: driver solenoid 13 (Q39) to 2J9-3, to sound board 10J3-7 (10J3-8 on early games World Cup & Disco Fever).
  • World Cup: solenoid 7 (Q27) to 2J11-2, to sound board 10J3-6.
  • World Cup/Disco Fever: solenoid 15 (Q43) to 2J9-5, to sound board 10J3-7.

  When System7 came with Black Knight, driver board transistors were no longer used to trigger sounds. Instead the System7 CPU board had an additional PIA chip at IC36 which triggered the sounds (this freed up the driver board transistors for coils instead of triggering sound). The sounds were still generated by the same sound board in the same manner though, using the same pinout. Grounding sound board connectors 10J3 pins 2,3,4,5,7. Just this was now done by the CPU board's extra PIA chip at IC36 (and a new connector on the CPU board at 1J8). Here's the system7 CPU connector 1J8 pins. Note this connector also handles commas for the score displays:

  • 1J8 pin1: Comma for displays 3 & 4 (Brown/White)
  • 1J8 pin 2: Comma display players 1 & 2 (Violet)
  • 1J8 pin 3: Key pin
  • 1J8 pins 4-7: No Connection
  • 1J8 pin 8: Sound Select 4 (Yellow) to sound board 10J3-7
  • 1J8 pin 9: Sound Select 3 (Green) to sound board 10J3-4
  • 1J8 pin 10: Sound Select 2 (Blue) to sound board 10J3-5
  • 1J8 pin 11: Sound Select 1 (Red) to sound board 10J3-2
  • 1J8 pin 12: Sound Select 0 (Red/Yellow) to sound board 10J3-3

  With the sound board connector pinout info, some (not all!) of the individual sounds can be triggered by momentarily grounding the sound board Sound Select pin. You won't get all sounds this way (many sounds are triggered from a combination of pins being grounded), but at least you can do some prelim tests on the sound board. Also helpful is of course the sound board test switch, which should fire off most of the sounds at any time.

  Another quick test on system3-6 games is to ground the driver board transistors that drive the sound. This will confirm if there is continuity from the driver board transistors/connector to the sound board. These driver board transistors are along the lower left edge of the board. Here's a chart that shows which transistors to ground for sound test for coil# 9-13 (which are the sound driving coils):

   Sys3-6 Sound
   Driver board
   connector
   "Coil" Sound Numbers of
   the Two bottom rows
   of driver transistors
   2J9 pins 7,9
   Coil#10
   Snd#1
   Coil#9
   Snd#0
   Coil#6 Coil#7 Coil#8
   2J9 pin 1,2,3
   Coil#11
   Snd#2
   Coil#12
   Snd#3
   Coil#13
   Snd#4
   Coil#14 Coil#15
   Bold are the sound driving transistors

  Remember these TIP120 (replace with a TIP102) transistors along the bottom edge of the driver board take a lot of "handling" abuse if the driver board is removed. I often see these transistors with broken leads from being moved back and forth. Also check the male driver board connector 2J9 for cold solder joints (very common), and the male sound board connectors too.

  Have the wrong sounds being made? This is usually a problem with the driver board on system3-6 games. Remember I mentioned that many sounds are produced by a combination of the five sound inputs being grounded at the same time. With this info there are a total of 32 sound possibilities (really 31, because "0" is a null sound). If the wrong sound is being made, often that's because one of the sound inputs is either not being grounded, or is stuck to ground. This is most often caused by a bad (or missing!) driver board transistor or connector. Again grounding the driver board transistor metal tab is a quick and easy way to check continuity to the sound board. Also test the transistors with a DMM set to diode test to confirm they are good (the coil problem section of this document helps with that.) And remember on system7 games, missing/wrong sounds could be a CPU board PIA problem (using Leon's test chip can confirm the PIA as good).

  Sound Board Files.
  System3 to System6 games all used four different sound EPROMs for their sound board. These 2716 sound files were traded between the games, and implemented slightly different in each game. These four EPROM files were labeled "Sound", "Sound1", Sound2", "Sound3" (though the download files often refer to them as Sound1-4, infact the files are names as shown above.) Here's a rundown of the EPROM files uses for the sys3-6 games:

  • No Electronic Sound:
   • Hot Tip (sys3)
   • Lucky Seven (sys3)
  • SOUND
   • Algar (sys6)
  • SOUND1
   • Contact (sys3)
   • Disco Fever (sys3)
   • Flash (sys6)
   • Laser ball (sys6)
   • Phoenix (sys4)
   • Pokerino (sys4)
   • Scorpion (sys6)
   • Steller Wars (sys4)
   • Time Warp (sys6)
   • Tri-zone (sys6)
   • World Cup (sys3)
  • SOUND2 (works with speech files and newer type2 sound board)
   • Blackout (sys6), speech
   • Gorgar (sys6), speech
  • SOUND3 (works with speech files and newer type2 sound board)
   • Firepower (sys6), speech
   • Alien Poker (sys6), speech

  With System7 the new type2 sound board was alway used, but only sometimes with the ribbon-cable attached speech board (where speech is needed). These games mostly each had their own custom sound board EPROM file, but five games did recyle the same sound EPROM.

  • Junglelord (speech), sound ROM3
  • Laser cue (no speech), sound ROM3
  • Algar (no speech), sound ROM4
  • Baracora (no speech), sound ROM4
  • Hyperball (no speech), video sound ROM4
  • Joust (no speech), video sound ROM4
  • Black Knight (speech), sound ROM5
  • Pharoah (speech), sound ROM6
  • Solar Fire (no speech), sound ROM7
  • Cosmic Gunfight (no speech), sound ROM12
  • Firepower2 (no speech), sound ROM13
  • Time Fantasy (no speech), sound ROM13
  • Warlok (no speech), sound ROM14
  • Defender (no speech), sound ROM15
  • Varkon (no speech)

  The interesting thing about the EPROM files is this: they all work in either a Type1 or Type2 sound board. That is, you can put the Firepower (type2) sound 2716 EPROM in the older type1 sound board and it works just fine (obviously no speech though). So if you really had the sound for any game, you can change it to some other game's sound package. Also on many of the download files the sound files are just generically named, even though the sound files are different (as indicated above). And Alien Poker is often wrong (it is sound ROM3).

  Sound Board Basics - Its Own Computer.
  All versions of the System3 to System7 sound boards operate in the same manner. The sound board is basically a stand-alone computer. Its brain is a 6802/6808 CPU chip, and also has a single 6810 static RAM chip, and its own 6821 PIA (Peripheral Interface Adaptor) chip, and a 2716 or 2532 EPROM which holds the program code. There is a reset section just like the main CPU board, and the boot up process for the sound board is very similar to the boot up process for the main CPU board.

  For example, pin 40 of the 6802/6808 CPU chip is held low at power-on for a moment while the +5 volts stablizes. Then the CPU reset pin 40 goes high. There is a clock signal at pins 38,39 of the 6802/6808 that also must be running, from the 3.58 mHz crystal. If the CPU chip's pin 40 is high, and the clock is running at CPU pins 38 & 39, the program code stored in the sound board's EPROM is run (assuming all the address and data lines are present between the CPU, PIA, RAM and EPROM).

  The sound board also has its own +5 volt power supply. The transformer supplies 12 to 18 volts AC to the sound board connector 10J1, which goes through a small bridge rectifier and a filter capacitor. Unregulated +12 and -12 volts DC is produced in the process. The unregulated +12 volts goes to a 7805 voltage regulator, producing a regulated +5 volts DC just for the sound board. Remember there are also one or two fuses on the sound board for the incoming AC power.

System3/4 sound board (known as TYPE 1), located in the lower
cabinet, and in the backbox of some early System6 games. Note the
SW2 sound select switch, and the SW1 test switch.

  System3 Sound Switch.
  On the early sound boards (the long rectangle boards used on System3 and System4, and mounted in the lower cabinet), system3 sound boards have a red toggle switch. This toggle switch controls the two types of sounds the board can generate: musical notes ("chimes") or synthesized ("electronic") sounds. For example World Cup has one of these sound boards with the red switch. This sound board can switch from "electronic" to "chime" while the game is on (the sounds are not just different, so are the "songs" played). But once switched to "chime", it can only be switched back to "electronic" by powering off the game.

  As a further note, on some games this sound board switch is also wired back to the driver board. It appears the intent was to allow the gameROM software to change the board to chime mode, even if the toggle switch was set for electronic sounds. It does not appear this feature was ever implemented though. This is why some of the early system3 games have more than five driver transistors connecting to the sound board.

System6/7 Speech & Sound boards (known as sound board TYPE 2), located in
the backbox.

  System6/7 Sound Switches.
  The backbox mounted sound board used in late system6 and system7 games also has a sound select switch in the form of a small two position DIP switch. This switch is used to determine if an attached speech board is to be used (note the sound board must be jumpered correctly to use a speech board, this information is covered in the CPU/Sound Board Jumper section, but basically sound board jumper W1 must be removed to use the speech board).

  For games that use speech (Gorgar, Firepower, Blackout, Alien Poker, Black Knight, Jungle Lord and Pharoah), this two position DIP switch much be set correctly, and jumper W1 removed from the sound board. These games use a speech board, which attached to the sound board with a ribbon cable.

  Switch 2 of the DIP switch must be set ON for speech (OFF would be for sound only, no speech). Switch 1 of the DIP switch, depending on the game, can be set on or off, depending if synthesized or musical notes are desired (only applicable if DIP switch 2 is set OFF, for sound only). For games with speech, I generally set the DIP switches so the top switch #2 ON, and the bottom switch #1 OFF (for true Synthesized sounds, and not those dumb "bongs"). But verify with the game manual if this correct for the game title in question.

  The Sound Board Test Switch.
  All system3 to system7 sound boards have a push button test switch on the sound board. If this is pressed, a checksum of the sound board EPROM is done, and usually most (if not all) of the sound board sounds will then play in a continuous loop. This is the easiest way to test a sound board. There should be no pauses between the sounds. If there is, chances are good that a sound is missing (meaning the sound board can not access a particular sound stored in an EPROM). To stop the test, turn the power off (sorry, that's the only way!)

  Note early sounds boards (system3/4) may just emit a continuous sine wave with the sound board test button is pushed. Again the only way to abort this is to power the game off. Also on some early games (Disco Fever, Phoenix), this test switch may do nothing.

What if the Sound Board Doesn't Work at All?

  Check the Sound Board Voltages.
  First check for +12 vdc, -12 vdc and +5 volts on the sound board. There should be four test points (including ground) for easy voltage testing. If any of these voltages are missing, the sound board will not function. Of course first check the fuse(s) on the sound board. Sometimes the sound board's bridge rectifier can short or go open, or the 7805 voltage regulator can short (if the 7805 regulator shorts, this can send 12 to 18 volts down the 5 volt buss, which usually takes out the EPROM(s), CPU and often the 6821 PIA and 6810 RAM chips). Hopefully at least one of the sound board fuses will open if this happens.

  Turn the Volume Up - Check the Amplifier.
  With the game on, and proper voltages on the sound board, turn the volume pot up all the way. At minimum, some static should be heard. If there is absolutely no sound, then the TDA2002 amplifier chip is not working. Before proceeding any further, this must be fixed first!

  Check the Speaker, Pot, and Audio Amp Solder Points.
  If absolutely no sound is heard, it could be as simple as a bad 8 ohm speaker. Also the 5k volume pot can get dirty and form "dead spots". Turn the pot back and forth several times with the game on and listen for a change (spray contact cleaner can be used to clean the pot, with the game off).

  Another common problem is the solder joints crack on the sound amplifier (TDA2002). Because the amplifier component sticks out from the sound board and has a large heat sink mounted to it, vibration can crack the solder joints. If this happens, the amplifier won't work, and no sound will be produced! Resolder the amplifier (it looks like a five legged transistor) on *both* sides of the sound board. If there is definately +12, -12 and +5 volts on the sound board yet no noise is made, replace the TDA2002 amplifier.

  Sound Board Test Works, but Missing Sound in Game.
  Sometimes there will be a problem where the game is powered on, sound test button pressed, and all the sounds (and speech) work. But in game mode the sounds don't work. Usually this is a 6821 sound board PIA problem, or maybe a 6810 problem. But here's some things to try:

  • Verify with a logic probe that the 5 signal lines to the sound board are all pulsing low when cycling through solenoid tests 9-13.
  • Grounded each signal pin at the sound board and see if sounds are produced.
  • Measure the associated pins on the 6821 when you're grounding pins on the sound board connector pins.
  • Check sound board IC6 pin 13 (4068). It should pulse high whenever you ground a pins on the input connector.
  • Check sound board chip 6821 pins 37/38. If it's working, the /IRQ will go low when you ground input pins.

  Sound Board Jumpers.
  On system6 and system7 sound boards, be sure to check that the board is jumpered correctly, especially if the sound board was transplanted from another game. This information is covered in the CPU/Sound Board Jumper section.

  Troubleshooting a Non-Working Sound Board.
  Assuming the sound board voltages are present and the amplifier is working, the next thing to check is that the 6802/6808 CPU chip's pin 40 is high. If it is, this signifies the reset section of the sound board is working. Next, using a logic probe, check for a clock signal at the CPU chip pins 38,39. If that is missing, the crystal or associated capacitor is probably dead.

  After all that has checked out Ok, next suspect the sound card sockets. Just like the CPU board, "Scanbe" sockets were also often used on the sound and speech cards. By default, just like the CPU board, these sockets need to be replaced. Sorry, it's more work, but there's nothing that can be done other than to replace these sockets.

  At this point, turn the game on and turn the volume control up. Is there at least a small amount of static coming from the speaker? If so, this signifies that the sound board's audio amplifier is working, which is a good sign. If no static or hum is heard, and all the voltages are present, the audio amplifier (TDA2002) could be blown.

  If the sound board is still not producing sounds, now it's time to replace the sound board EPROM(s) (see below for more details). An EPROM programmer is needed for this. Still no sound, swap out the 6821 PIA chip with another known good chip, and try the same thing with the 6810 static RAM chip.

  Using Leon's Sound Board Test Chip and Other Testing Methods.
  The sound board can be powered on the work bench (or in the game, but it's easier to work on the bench). To do this, again use an old computer power supply (as discussed in the CPU board test section) that output both +12 *and* -12 volts. If this is not available, a small transformer taking 120 volts AC down to 12 volts AC would also work fine. Because many people won't have these types of power supples, the game can also be used to power the sound board. Just pull fuses F2 and F3 while doing the test. Also remove connector J3 from the sound board. Sound board connectors J2 (speaker), J4 (volume control), and J1 (power) should stay connected.

  If doing this on the bench, connect ground to sound board connector J1 pins 5 or 6, +12 DC to J1 pins 1 or 2, and -12 DC to J1 pins 8 or 9. Don't forget to connect a small speaker to J2 pins 2 and 3. Jumper J4 pins 1 and 2 together so a volume pot is not needed.

  If the game is a system6/7 sound card with an added speech card, remove the speech card. Then add jumper W1 to the sound card (when all done with the test don't forget to remove jumper W1 and reattach the speech card). Jumper W1 is important to add, otherwise the sound board will not work properly without its attached speech board.

  First measure the signals on the IC1 (or IC9 on sys6/7) CPU chip (6802/6808). Remove the EPROM from the sound board at IC2 (IC12 on sys6/7) and connect power. Here is what should be measure with a DMM set to DC volts:

  • CPU Pins 2,3,4,6,8,38 = +5 volts
  • CPU Pins 5,34,40 = +4 volts
  • CPU Pins 9-20,22,23,24,25,37 = +2 volts (pulsing)
  • CPU Pins 21,26,27,28,29,33,36 = 0 volts
  • CPU Pins 38,39 (clock signal) = .2 volts

  If any of the above voltages are wrong, check if its an output or input signal. If it's an output like an address line then the CPU IC has usually failed. If it's an input signal then check the schematics to see what chip it comes from. Remember pin 40 (reset) gets 5 volt through a delay circuit of 2 transistors. If it's missing then replace those two transistors.

  At this point if the sound board is still not working, it's time for the heavy-duty testing to begin. Our buddy Leon has developed a sound board test chip that is very similar to his CPU board test chip (thanks Leon!) This is a ROM file that can be downloaded here and burned into a 2716 EPROM. This test chip will work on any system3 to system7 sound board, and will test the sound board's 6821 PIA chip at IC3 (IC10 on sys6/7).

  After obtaining the test EPROM, plug it into socket IC2 (IC12 on sys6/7) on the sound board (there is only one ROM socket on any system3 to system7 sound board). Note early system3/4 sound boards MUST be jumpered for a 2716 for this chip to work, as the board could be jumpered for a 512 byte PROM (this is described in the CPU/Sound Board Jumper section).

The "tester LED" construction.

  With the EPROM installed and power turned on to the sound board, use a test LED shown above and as described in the CPU testing section. Connect the test LED non-resistor portion to +5 volts, and touch the resistor lead to pin 15 of sound board CPU chip IC1 (or IC9 on type 2 system6/7 sound boards). If all is working, the tester LED should be flashing on and off about once a second.

  Now move to the PIA chip IC3 (IC10 on sys6/7), and check the PIA outputs. These should also be alternating on and off once every second with the tester LED:

  • PIA Pins 2-17 high then low (tester LED on and off), alternating every second.
  • PIA Pins 26-33 are the data lines, and should be pulsing (use a logic probe for these pins).
  • PIA Pin 34 (reset) should be high (tester LED on).

  If the PIA pins 2-17 are not turning on and off with the tester LED, chances are very good the PIA 6821 chip has failed. Is there one missing then unsolder this PIA pin and bend it up or cut the trace. If the output now turns on and off, then there is a short on the board. There are only three possible chips connected IC6,IC8,IC9 (IC13,IC5,IC6 system6/7 type2 sound board). Check the schematics to see which chip is connected to this output. If the output of the PIA is stil bad then the PIA itself has failed.

  On type2 sound board (system6/7), Leon also has a memory test. With his test EPROM installed and running and all the PIA outputs OK, his chip will test IC11 (6810), which only exists on system6/7 sound boards (obviously this test doesn't have to be done on type1 system3/4 sound boards).

  Start the memory test by pushing sound board push switch SW1 during the PIA test. If the memory test passes, the tester LED will start blinking again. If the memory has failed then the tester LED will stay dimmed (the test will keep on running and testing the memory until it's found to be good). This way it is possible for us to test the signals with a DMM set to DC volts on the IC11 (6810) chip:

  • IC11 Pins 1,14,15 = 0 volts
  • IC11 Pins 2-9,13,20,21,22,23 = 2 volts
  • IC11 Pins 10,24 = 5 volts
  • IC11 Pins 11,12,16 = 3 volts
  • IC11 Pins 17,19 = .5 volts

  Signals which differ from above will need to be traced Usually the signals will be ok and the memory chip IC11 has failed.

  To verify the sound board as working, replace the Leon test EPROM with the game ROM, and power the sound board on. Press the sound board test switch, and some sound should be produced.

  Fixing a Bad Speech Board.
  On system6/7 type2 sound boards with speech, this board was removed in the above tests. If the sound board is now working and tests good, remove sound board jumper W1 and re-connect the speech board (with the power off). Power the sound board on and press the test switch. If the sound board no longer works, then there is a problem with the speech board!

  Assuming the speech board EPROMs are good (these 2532 EPROMs often fail), if there is sounds but no speech then the speech board mixer chip IC2 is probably OK. If there is no sound then it's almost certain speech board IC2 has failed.

  Speech board IC3 should only be replaced as a last resort, as this is the speech amplifier. The entry and output passes through capacitors which offers protection against voltage spikes. After that, the only chip left is IC1 on the speech board.

  No Speech - A Simple Modification to the Speech Board.
  Often the speech board needs a small modification to work. This mostly applies to those speech boards using the 55536 speech chip instead of the 55516. If a newer speech board with the 55536 chip is used in a system6 or system7 game, the speech may not work. To fix this, put a .01 uF cap between the speech clock and ground, using the plated through hole and solder it on the back side of the board, and then connect the other leg of the cap to IC5 pin 12 (upper right PROM from the front of the board). This will often fix many speech related problems because it increases the speech trigger length.

Speech board modification. Pic by Eric.

Missing Sound or Speech - Bad Connectors, EPROMs, and Sockets.

  If one of the five sound "bits" are locked on/off (as discussed above in the sound board introduction section), a sound or speech word could be missing. The most obvious indication of this is when, for example, Gorgar says, "Gorgar Beat", and then not the "Me" to complete the phrase.

  One of the first things to do on games with speech is to isolate the sound/speech board from the CPU/Driver board (remember the sound/speech board is its own computer). This is easy to do, just power the game off and remove sound board connector 10J3. Now power back on and press the test button on the sound board, which will test the board without any interference from the CPU/Driver board. If the game plays just sounds (no speech) with *no* pause between sounds, then it's sensing a problem on the speech board. Or if sounds are just heard, but with a pause between each some sounds, or garbled/static noise between some sounds, then that usually means a problem with speech ROM data, or maybe even a component problem on the speech board. Don't forget to check the settings of the two DIP switches in upper left corner of sound board, and make sure all the speech ROMs are in the right positions (sockets) on the speech board. Also make sure speech board's ribbon cable is connected to sound board securely.

  If there is a missing speech word or sound, this could be from a cracked header pin connectorn 10J3 on the sound board. These .156" Molex male header pins on the sound card's connectors often crack. Resolder these at minimum,and replace any that look corroded or tarnished. On system3 to system6 games, also check the driver board connector 2J9 and its header pins, which feeds sound board connector 10J3. On system7 games, check CPU board connector 1J8 and its header pins.

  It could also be a bad sound and/or speech board EPROM(s). If one sound or speech EPROM is bad, either there will be no sound or speech, or some words/sounds will be missing or garbled. Often a bad EPROM will allow the games to say partial phrases like, "Gorgar Beat", and then not the "Me" to complete the phrase. When the sound board can not complete a phrase, it will just shut down the audio, because the speech data is corrupt or missing.

  The old black ROMs use silver legs, and can often tarnish and break off. Of the ROMs can get "bit rot", and just not work. It's a good idea to replace them with new EPROMs. The speech boards up to system7 used up to four 2532 EPROMs (side note: system9 games like Space Shuttle used the same basic speech board, but changed to 2732 EPROMs). The sound board uses a single 2716 or 2532 EPROM.

  There could also be bad EPROM socket(s). Again, if the sound/speech board uses SCANBE sockets, they should *all* be replaced.

  Usually the best approach is to replace all the scanbe sockets on the sound and speech board, and then re-evaluate the problem. If the problem still exists, then burn a new set of speech EPROMs for the board, and re-test.

  Testing the Sound Board's Sound Inputs.
  Try these steps for a simple sound board test:

  1. Turn the game on.
  2. Press the "self test" button on the sound card.
  3. Sounds and speech should be heard continually with NO breaks in the sound or speech (may not work on Disco Fever & Phoenix).
  4. To exit the sound test, turn the game off (yes that's the only way to exit the sound test!)

  After doing the above, try this:

  1. Turn game off.
  2. Remove sound board connector 10J3.
  3. Turn the game on.
  4. Using a test lead with one end connected to ground, touch the following sound board pins (one at a time) to ground: sound board connector J3 pins 2,3,4,5,7 (remember pin 1 is the "key", and is missing).
  5. A different sound or speech clip should be heard for each of the five grounded pins 2,3,4,5,7. If missing a sound from any of the pins, and the sound/speech EPROMs have been replaced, a problem lies on the input select side of the sound card.

  If a sound is still missing, there is one more thing that should be tried. That is to swap around the PIA on the sound board with another 6821 PIA (could swap one from the driver board).

  If all the sounds are present in the above test, but sounds are still missing in game play, the problem may be on the driver board (system3 to system6). Perhaps one of the driving solenoids 9 to 13 transistors has failed. On system7 games, driver board transistors are not used, but instead there is an added sound PIA on the CPU board at IC36. Try replacing or swapping this PIA and see if anything changes.

  Speech and Sound Board Ribbon Cable.
  If the game involved uses speech, and speech is missing, the ribbon cable that goes between the speech and sound boards could be bad. The cable can be the issue if the speech works intermittently when I wiggling the cable in sound test mode. This is a frequent problem where unplugging the speech board has the user just yank on the cable and tear the end wires. Unfortunately, this ribbon cable is soldered on the speech board side, and is not easily replaced (it's just not as simple as unplugging and swapping ribbon cables).

  If the sound/speech ribbon cable needs to be replaced, an old PC computer IDE hard drive ribbon cable can be used for the repair. That will give one side of the cable (sound board side). Unfortunately the speech side of the ribbon cable won't "plug and play". It's an IDC connection. Here how to do it:

  1. Release and remove the top cover from the IDC on the speech board by opening the latch on each end of the connector using a small screw driver.
  2. Remove the ribbon cable. You should take your time in order not to damage the IDC terminals.
  3. Inspect the IDC terminals for any which look spread. Gently squeeze any spread terminals back together using a small pair of needle nose pliers.
  4. Using a pair of scissors, cut an old IDE cable to the same length as the cable removed above. Take note the orientation of the polarity rib, only one end of the IDE cable will give a rib on the proper side.
  5. Lay the cable onto the IDC connector letting the cut end protrude out the back a little bit.
  6. Put a small piece of wood behind the board. The wood should be large enough to cover the IDC connector solder joints on the back side of the connector.
  7. Put a second piece of wood over the front side of the connector.
  8. Use a bench vise the squeeze the cover down onto the connector. This takes a bit of judgment to know how much to squeeze and where to squeeze.
  9. The cover probably will not snap shut. This is OK. Remove the cover again and you will find most the the individual wires are at least partially seated into the IDC slots. Use a small screw driver to gently press down each of the wires in order to seat them.
  10. Inspect once again for spread IDC terminals. If any are found gently squeeze them together once again.
  11. Go back to the wood and vice. This time the cover should seat and lock without a lot of effort.
  12. Inspect the work by checking for continuity between the IDE connector and the solder side of the speech board.

  The above sounds like a pain in the butt. However, it takes about a 1/2 hour. A board with a defective cable does not work so what is the down side?

Missing Sound or Speech - The Sound/Speech Board's Self Test Works, but Sound(s) are Missing from Game Play.

  Isolating the sounds/speech board from the CPU/Driver board (by removing sound board connector 10J3) and doing the sound test shows all sounds work. But when the connector 10J3 is attached only one phrase of the speech would work in game play, or the game is missing a number of different speech/sounds. Yet isolating the sound board and pushing the test button on the sound board shows all the sounds/speech to work (this eliminates the sound board as the problem). This means the problem must be on the driver board, or the connection between the driver board and sound board. (This problem was documented by Johnie on his web page on Alien Poker).

  At this point, go into the game diagnostics and do the solenoid tests to see if the sound "solenoids" are working. The sound solenoids are typically #9-13 on the driver board. This test can be difficult to analyize. The solenoid test automatically cycles through all the solenoids, firing each solenoid once, and then moving to the next solenoid in the test. To make diagnosing sound difficult, when the test gets to the sound "solenoids" often the first sound works fine, then the next sound is fine, and they it sounds like the third sound works. But often the user is still hearing the second sound continuing to play. It can sound different the longer it plays, so often it is assumed that the next (third) sound is playing. Additionally the later sounds can seem fine too. This can be frustrating, as everything seems to work fine. The sound board tests OK, and the driver board's sound transistors seemingly test good. This only leaves the connectors (driver board J9 and sound board J3) as the problem, right?

  At this point the driver board's sound transistors should be tested "manually". That is, with the game on, manually move from coil test to coil test (Auto/Manual coin door button IN while in the coil diagnostics test, and use Advance to move from coil to coil), or ground each tab of the sound solenoids with an alligator clip. In Johnie's example, it was found that that the third test sound (solenoid #11) was *not* working.

  The associated driver transistor, pre-driver transistor and 7408 TTL chip should now be tested (see the transistor testing section of this document for help with that). If they all test Ok, the connectors (driver board J9 and/or sound board J3) could be the problem. In Johnie's case though, he decided to connect the driver board J9 to the sound board J3 for coils 9-13 using alligator clip wires (hence eliminating the game's suspect connectors), and again manually fire each of the sounds. Sound solenoid #11 still did not work.

  Next check the PIA 6821 chip that controls the solenoids (Leon's test EPROM would really help here, or swap the PIA with another if the chips are socketed). But in Johnie's case, the PIA chip was fine.

  Sound solenoid #11 still did not work. The sound solenoids are still connected from the driver board to the sound board with alligator clips. With the game on and in attract mode, if the alligator clip for solenoid #11 is momentarily removed and then reattached from either the driver board or sound board, the sound solenoid #11's sound works as soon as the alligator clip is reattached! Yet if the sound solenoid's metal tab is then grounded (with the connector/alligator lead in place), no sound is activated. Note if *not* using alligator clips as Johnie was, just momentarily remove driver board connector J9 or sound board connector J3, and then reattach (in attach mode). If the sound is heard when the connector is reattached, the problem has been identified.

  This problem demonstrates there is a constant "on" signal being sent from the driver board to the sound board. Since attaching the connector/alligator wire for the broken sound makes the sound play, the signal must be stuck on (this can be verified with a logic probe). The sound never plays again because the signal never turns "off" (unless the driver board connector J3 or sound board connector J3 is removed). Since these sound transistors are "one shot" transistors, once the sound signal is sent, no other signal can be sent until this signal is turned off. Thus if one transistor is stuck on (meaning one of the five sound transistors has only one level), half of the sounds/speech cannot work. This reduces the number of possible sounds from 2 to the fifth power to 2 to the fourth power. With all five of the transistors working, there are 31 possible sounds/speech (2 to the fifth power which gives thirty-two options minus one for the 00000 option). With only four transistors working, there were only 15 possible sounds.

  The next step was to figure out why a constant signal was being sent. The first suspect is of course the driver transistor and the pre-driver. But don't forget the 7408 TTL chip. And remember, though the 7408 can be tested on the driver board, it is only about 95% accurate. If the transistors have been replaced and the sound is still not working, replace the 7408 chip too. Beyond that (assuming no broken board traces), the solenoid PIA would be suspect next.

  No sound during game play or solenoid test.
  Symptom: Sound board button SW1 test switch works and all sounds activate. Solenoid driver board tests out OK. But no sound during game play or solenoid test. As reported by L.Hammer.

  Using a test lead with one end connected to ground, touch the following sound board pins (one at a time) to ground: sound board connector 10J3 pins 2,3,4,5,7 (remember pin 1 is the "key", and is missing). This does not not result in any sound on any pin (though it should!)

  Check 10J3 pins 2-9 for +5 volts DC on each pin. This is supplied through the resistors R37-R44. Also PIA pins 10-17 must test high with the logic probe and pin 18 must test low.

  When tested with either a voltmeter, or a logic probe, if one or more of the pins on connector 10J3 reads zero (low or null on the logic probe), then the sound board will not operate. Also, on the PIA chip, if pin 18 is high and one (or more) of the pins from 10-17 is low, the sound board will not operate. Under this condition, the PIA chip acts as if one or more of the inputs on 10J3 is activated by the game through the driver board. It will not make a sound until +5 is reset to all pins 10-17 on the PIA chip.

  This problem could be caused by a defective IC8 or IC9. One output to the PIA chip would read low or zero. Also, but less likely, it could be a defective R37- R44 or a broken trace or solder joint in the resistor to IC8 and IC9 and to the PIA. IC8 and IC9 are 4050 buffers.

  In my case, IC8 pins 4,5 read zero (null or low on the logic probe) but the resistors and traces were tested as good. PIA pin 12 read low and pin 18 was high. Replacement of IC8 (4050) solved the problem.

Misc. Sound/Speech Problems and Ideas.

  AC Sound Hum in Flash Sound Board.
  Flash sound boards seem to hum more than others. To cure this problem, replace sound board capacitors C10 and C30, which are in the audio amp circuit.

  The grounding of the sound board is important too. The sound board sits in the lower cabinet and is screwed into wood, not in the backbox and the backbox metal grounding panel. Make sure the grounding braid is connected to ground on the sound board, and the ground strap is connected between the backbox and lower cabinet.

  Flash Background Sound.
  Can't get the background sound to work on Flash? This is a problem with the Green Flipper ROMs and the accompanying Green Flash game ROM (does not seem to be a problem with the Flash Yellow Flipper ROM version, but the Green Flipper ROM version is the 'newest' Flash ROM version). Make sure adjustment #33 is set to 01. Still not working? Try setting adjustment #31 to 01.

  Some General Sound/Speech Tips when It's Not Working.
  Here's some general tips to keep in mind when there is missing sound and/or speech.

  • On games with speech (Gorgar, Firepower, Blackout, Alien Poker, Black Knight, Jungle Lord and Pharoah), there is a pot on the Speech board which is a fader. It adjusts the relative volumes of the synth sound and speech. The overall volume is adjust inside thru the coin using a separate volumne pot. If a game is not "talking", first try adjusting the speech board mounted pot. If the speech board pot is turned "up" all the way, this will give full synth/no speech.
  • If there is no sound or speech, be sure to check the fuse(s) on the sound board first.
  • Check the voltages on the sound board. The required voltages on all system3 to system7 sound boards are +5 volts DC, +12 volts DC and -12 volts DC. But these voltages are derived right on the sound board, so the input voltage is 18 volts AC, coming right from the transformer. There are also test points on the sound board for the DC voltages. Use a DMM and test these voltages. If any are missing, the sound board will not work.
  • There is a bridge rectifier and a voltage regulator on the sound board. The bridge rectifier converts AC voltage to DC. The voltage regulator makes sure +5 volts is really +5 volts! If +5 volts measure above 5.25 vdc or below 4.75 vdc, either the voltage rectifier or the bridge rectifier have a problem.
  • Check all the connectors on the sound board. Make sure no wires have broken off.
  • Check the speaker(s) in the game. Yes speakers do die, and if the speaker doesn't work, there won't be any sound! An easy way to test a speaker (with the game OFF), is to put a 9 volt battery on the speaker lugs for just a second. The speaker should pull in and make some noise.
  • Check the volume pot! Yes these go bad too. Turning it back and forth, or clean it with some spray contact cleaner. The pot is 5k ohms.
  • The amplifier chip on the sound board (TDA-2002) can sometimes get cracked solder joints. This happens because the amp stands up and has a stand up heat sink, which likes to get bent over, breaking the amp's solder joints. Best to resolder the amp on both the component and solder side of the circuit board to fix this.
  • With the game on and in attract mode, press the momentary self-test button on the sound board. If the sound board makes any sound, this is a great sign! (You'll need to turn the game off to exit the test mode though.) Also this sound test will work even if the CPU and driver board are not installed in the game.
  • On system3 to system6 games, go to the solenoid test using the coin door switches. When the game tests solenoids 9, 10, 11, 12, 13, a different sound should be heard for each solenoid number (it is helpful to have the auto-up/manual-down button in the manual-down position, and to use the Advance buttom to move manually from solenoid to solenoid). If five different and distinct sounds are not heard, there is a problem! On system7 games, there is a separate sound test (test number 0), which is right after the display test.
  • On system3 to system6 games, the sound (and speech board, if there is one) could be fine, but the sound still not work properly. This is because there are five solenoid driver transistors (Q31, Q33, Q35, Q37, Q39) on the driver board that trigger the sounds on the sound board. On system7 games, sounds are not triggered by solenoid driver transistors. Instead there is a separate PIA on the CPU board that does this.
  • If the game is Gorgar, Firepower, Blackout, Alien Poker, Black Knight, Jungle Lord or Pharoah and there is no speech, make sure the sound board DIP switch is set correctly. Also it's a good idea to check the sound board jumpers. See the DIP Switch Setting section of this guide for help with that.
  • Intermittent sound problems are usually either bad sound board sockets (Scanbe!), or bad sound ROMs. If the game has original ROMs (black, no EPROM "window"), these should be replaced with new EPROMs. The silver legs on the ROMs can rot and make bad contact.
  • On Black Knight, the sound test button should get the following sound phrases: "knight, black, defend, challenge, thee, will, you, i, again, play, cannot, self, enemy, one", and then repeat until powered off. If that doesn't work, try removing connector 10J3 on sound board to isolate it from the CPU/Driver board, then power back on and repeat the sound test. Note in attract mode Black Knight should say, "you play me, hahahahaha", every once in a while.

  Faint Speech from Type2 Sound Boards.
  A reader reported, "While testing the sound/speech board for my Blackout, I hear all the sounds perfectly. Also all the speech is there, but is very faint, almost impossible to hear. Turning the pot on the speech board only varies the volume of the sound effects, not speech volume. Is there some sort of mixer on the speech board that could be bad?" The answer was a bad 1458 sound amplifier at U3 on the sound board.

  Reducing Hum on Type1 System3/4 Sound Boards.
  As documented by G.Sylvain. Early type 1 sound board games can have noticeable hum in the speaker, especially bothersome during game-over mode. The hum would not be affected by the position of the volume control on neither the cabinet nor on the sound board itself.

  I made sure all screws on all boards were present and tight, along with clean brackets, to ensure a good ground connection. That did not help. The second and most obvious problem are old electrolytic capacitors on the sound board, mainly C10, C30 and C29. These were replaced with new ones to no avail. I even replaced the amp's feedback capacitor C13, and again no help.

  I noticed that the hum would be greatly lowered if I reduced the type1 sound board resistor R18 from 220 ohms to 100 ohms. This resistor controls negative feedback to the TDA 2002 audio amplifier, thus the overall gain/volume. On more modern Williams sound boards with speech such as Black Knight, the hum is almost zero, while the final audio amplifier circuitry is essentially the same (except for one additional 1K resistor and a different cap value).

  Changing R18 to 100 ohms will reduce the maximum audio volume of the game, and the volume must be turned up. I felt that the maximum sound level was still powerful enough for most home-use applications. Besides, it lowered the hum enough to make this 'work-around' fix quite acceptable.

  Using a 6802 instead of the 6808/6810 on Type2 Sound boards.
  It is possible to install a 6802 processor (instead of a 6808) and remove the 6810 RAM at IC11 on Type2 sound boards. To do this, a trace must be cut on the back of the board below R30. If the trace is not cut, the pull-up resistor is in place for the processor swap but the resistor is permanently grounded until the trace is cut.

  System9 Sound & Speech Board and System6/7 Games.
  The sound & speech boards used in system9 games (Space Shuttle, Sorcerer, Comet) are essentially the same as the sound & speech board used in system6 and system7. The system9 sound & speech board are also downward compatible to system6/7 games. But the advantage to the system9 speech board is it can be jumpered to use either 2532 or 2732 EPROMs (the system6/7 speech board can not be easily converted to use 2732 EPROMs). The system9 version has jumpers to select the EPROM type (the jumpers are documented in the system9 schematics). C-8224 is the sound board, and is the same for system6/7 and system9. C-8228 is the speech board used in System6/7 games. C-10716 is the speech board used in system9 games.


3j. When Things Don't Work: Flipper/Drop Target Problems & Upgrades

  Flipper Introduction.
  Flippers connect the player to the pinball game. Having perfectly working flippers is extremely important. Here are some common flipper problems and answers. Much of the older system3 flipper information is courtesy of David Gersic.

  During the system3 to system7 era, three different styles of flipper mechanisms were used. First was the EM (electro-mechanical) style of flippers. These were used on the first system3/4 games (Hot Tip to about Stellar Wars). There are separate parts for the solenoid mounting, playfield bushing, and crank stop. Since these parts are not attached to each other, just screwed to the wood, this leads to a sloppier feeling flipper. But short of replacing the mechanism with modern parts, there isn't much that can be done about that. In short, these flippers are not very "snappy", but can be modified for better performance.

A first generation flipper on a World Cup. Note all the parts are separate,
and not tied together on a flipper base plate. Picture by D.Gersic.

  The second generation of flipper started with System6 (Tri-Zone) but really showed up during production of Firepower. This means that Tri-Zone, Time Warp, Laser Ball and Gorgar usually have the old style system3/4 flippers. The second generation flipper style was an improved mechanism over the first generation flippers, with all the flipper parts tied together on a flipper base plate, and used a better style flipper pawl (crank) to hold the flipper bat shaft in place. This second generation style flipper mechanism was a big improvement over the old for the performance and feel of the flippers, but a big step backwards in serviceability. A common wear part, the coil stop, cannot be replaced. When it wears out (and in a game this old it's already worn out!), the entire mechanism must be replaced. This was unlike the first generation flippers that has replacable coil stops. The second generation style flippers was used into the system7 and seemed to end around Firepower II (with Laser Cue and Star light having the third generation of flippers). For example all Black Knights have the second generation style flippers.

A second generation flipper on a Firepower. Note the non-replacable coil stop,
and all the flipper parts are now mounted on a metal base plate.

  The last style, the third generation flippers, were implemented during the production of Firepower II (the end of the System7 era). These are basically the same flipper mechanism that was used by Williams up to about 1992, with a replacable coil stop and an improved coil plunger/link and improved flipper pawl (crank). This is by far the most robust, most easily serviced, and best feeling flipper system Williams used in this era of Williams games.

A second generation flipper base plate with a non-replacable coil stop.
Picture by D.Gersic.

  The first, second and even third generation of flipper mechanisms can all be replaced with the newer 1990s WPC mechs. This will make the flippers feel far better, perform better, last longer, and parts are readily available. Unfortunately to do this on first and second generation flippers, almost the entire mechanisms needs to be replaced. This includes the baseplate, the plunger/link, the nylon flipper bushing, the flipper bat, the coil stop, and other parts.

  Remember, all system3 to system7 flippers will have EOS (end of stroke) switches. This tells the game a flipper is at full extension, and to turn off the flipper high power. If this switch is broken, it will cause big problems. For example, a weak flipper or a flipper coil that burns up are two typical EOS switch related flipper problems. Bad EOS switches should always be fixed. Most flipper problems in these games are related to bad or poorly adjusted EOS switches!

  Also all system3-7 games will have a diode attached at the flipper coil. Make sure the diode is oriented correctly. See the picture below:

The right flipper coil on a Firepower. The top flipper lug has the 1N4004 diode's
NON-banded lead and the EOS switch and the ground wire going to the driver board's
flipper relay. The middle lug has the other EOS switch wire. And the bottom lug has
the banded lead of the diode and the power wire. Note the high-power EOS switch
and the low-voltage switch matrxix for the lane change option. Note this is a
"2nd Generation" style flipper with the non-replacable coil stop.

  How Flippers Work.
  Flipper coils are actually two coils in one package. The "high power" side is a few turns of thick gauge wire. This provides low resistance, and therefore high power. The "low power", high resistance side is many turns of much thinner wire. This side of the coil is important if the player holds the cabinet switch in, keeping the flipper coil energized. The high power low resistance side of the coil is only active when the flipper is at rest. But when the flipper is energized and at full extension, the low powered side of the flipper coil is used so the coil doesn't get hot and burn.

  All system3 to system7 game used a series wound flipper coil. The common lug (where both the low and high powered coil wires were connected together) on these flipper coils was the middle of the three lugs. Also these coils used ONE diode across the two outside lugs. The EOS switch on these games, when opened, enabled BOTH the high power and low powered coils together. This style of flipper coil did NOT use a 2.2 mfd anti-spark EOS capacitor. The problem with this series wound coil was the "back spike" of current that occured when the EOS switch was opened. This cause the EOS switch to excessively wear and pit.

  With the introduction of F-14 Tomcat in 1987, Williams changed to the parallel wound style flipper coil. This coil now used an outside lug as the common lug (where both the low and high powered coil wires were connected together). Also TWO diodes were used and required on these flipper coils. This parallel wound coil eliminated the "back spike" of current when the EOS switch opened. It also allowed the use of a 2.2 mfd 250 volt capacitor to further limit EOS switch sparking and pitting. Now when the EOS switch opens, this removed the high powered side of the coil from the circuit. The low powered side of the flipper coil is always in the circuit, but is essentially ignored when the high powered side is in the circuit. This happens because the current takes the easiest path to ground (the low resistance, high power side of the coil). The low power high resistance side of the flipper coil won't get hot if the player holds the flipper button in. Note adding the spark surpressing EOS switch capacitor to a series wound flipper coil has no effect! (For the capacitor to work, a parallel wound flipper coil is needed.)

  Unfortunately parallel wound flipper coils can not be easily adapted to system3 to system7 games (except Firepower2 and later). Prior to Firepower2, all system3 to system7 games had 28 volt flippers. With Firepower2 (the third from last system7 game), Williams changed to a 50 volt flipper. All Williams parallel wound flipper coils are designed for 50 volts and not 28 volts. Therefore adapting the 50 volt parallel wound flipper coils to the system3 to system7 games with 28 volt flippers is not recommended. But if you want to try, it certainly is possible.

  When converting a older 28 volt series wound flipper coil to a newer parallel wound coil, you must match the correct resistance parallel flipper coil to the game. To do this, measure the resistance of the high power side (low resistance side) of the stock series wound flipper coil. Then measure the resistance of a new parallel wound flipper coil, and get a coil with the same resistance. Note the "hold" side of the coil (the higher resistance side, around 125 ohms) is not necessary to match - it's the power side (low resistance side, around 4 ohms) that needs to be matched.

  The Driver Board Flipper Relay.
  The flippers are only enabled during game play and in diagnostic mode. The flipper enable relay is what turns the ground off and on connected to the flipper coils. The flipper enable relay is located on the Driver board. When entering diagnostic mode (any test after the score display test), the flipper relay should click on (activating the flipper buttons). This relay connects through transistor Q13 (2N4401) and a 7402 at IC8 and a 7402 at IC9 and a 7408 at IC7, and ultimately the 6821 PIA at IC5. If any of these components are bad, the relay may not activate the flippers. First test transistor Q13, as this fails the most often. A replacement 6 volt flipper relay is available from Mouser, part# 528-7810-1 (MagneCraft #W78CSX-1, $5.50).

  "Lane Change" Switch Shorts to the EOS Switch.
  Firepower was the first pinball game to use "lane change". This feature allowed the player to move the lit lamps on the top lanes (above the pop bumpers), where the ball feeds from the shooter lane. The lit lamp movement is done with the right flipper cabinet button (later games used both the right and left flipper buttons). This is a standard feature on pinballs today, allowing the user to complete these lane lights easier for increased bonus multipliers, and to make "skill shots" on many games (Medieval Madness and Monster Bash come to mind).

The right flipper high-power EOS switch and the low-voltage
switch matrxix lane change switch, doubled up on the same
switch stack. Notice the nylon switch activator, which isolates
the EOS switch from the lane change switch. Also note the
1N4004 diode on the lane change switch wires.

  Until system11, Williams "doubled up" the EOS and lane change switches on the same switch stack, and insulated the two switches from each other (the lane change switch was doubled up with the flipper EOS switch because it was an easy way to close a switch when a flipper button was pressed). The insulation was used because the flipper EOS switch was high voltage at 28 volts (and later 50 volts), and the switch matrix lane change switch was a low voltage 5 volt switch. If these two switches shorted together, the driver board's switch matrix circuit (including IC15-IC18 and the switch matrix PIA at IC11) would fry, making the entire game unusable. This was a very common problem when someone was working on the flipper EOS switches with the game power on!

  The moral of the story is this: Never work on a flipper EOS switch when the game's power is on!

Flipper Diagnostics.

If the flipper(s) don't work at all...

 • Check the flipper fuse. On games Flash and later, this is power supply fuse F4. On games before Flash, there is a flipper fuse under the playfield.
 • Clean the flipper cabinet switch contacts and the EOS switch contacts with a small metal file. Make sure this normally closed EOS switch is adjusted properly with a 1/8" gap at full flipper extention.
 • Check for 28 to 35 volts DC (or 50 to 70 volts DC on Firepower2 and later) at the flipper coil. Put a DMM on DC volts, and the black lead on ground (metal side rail of game). Put the red lead on any of the three lugs of the coil. It should be between 28 and 70 volts on any of the three flipper coil lugs. If just one or two of the flipper coil lugs have voltage, than the flipper coil is broken. No voltage on any lug means a fuse is blown, or the main power wire leading to the flipper coil has broken. Note on late System7 games (Firepower2 and later), there is a separate 50 volt power supply for the flippers.
 • Test the flipper coil itself. To do this, turn your game on and leave it in attract mode. Attach an alligator test lead to ground (metal side rail of game), and momentarily touch the other end of the test lead to the middle lead of the flipper coil. The coil should activate. Now momentarily touch the ground lead to the outside flipper coil lug which attaches to the EOS switch. Again the coil should fire. Note do not touch the ground lead to the outside flipper coil lug which brings the main power to the flipper coil, or the flipper fuse will immediately blow.
 • If there is no power at the flipper coils, but the power supply fuse F4 is good (or playfield fuse, games Flash and earlier), look at the power supply connector 3J3 pins 4,5 (bottom lower left). This supplies power to the flippers.
 • If there is power at all the flipper coil lugs but the flippers still don't work, check the EOS switch is closed (and clean) when the flipper is at rest and there are no broken wires on the EOS switch.
 • If there is power at the flipper coil lugs and the EOS switch checks out fine, check the ground return to the flipper cabinet buttons. With the game in attract mode and a flipper cabinet button pressed, use an aligator test lead and ground either flipper cabinet switch lug. This should fire the flipper. If it does not, there is a break in the wiring between the playfield and the flipper cabinet button. If only one lug fires the coil, the flipper cabinet switch is dirty or bad.
 • Check the wiring harness connector that separates the backbox from the cabinet. Find the medium sized white connector with the thick orange wires and re-seat this connector. If the flipper(s) work now, the connector pins should be replaced in this connector.
 • If there is power at all flipper coil lugs and the EOS and flipper cabinet button switches check out: Now check the driver board connector 2J12 pins 1,2 (second connector from the top on the left side of the driver board). This brings the orange ground wires (the flippers are the two lower-most pins 1&2 on 2J12) to the driver board, which then goes through the flipper relay (mounted on the driver board). Perhaps the connector or male header pins on the driver board need resoldered or re-crimped. If these are Ok, then the problem is either a crack driver board trace, a cracked connector pin at 2J12 pins 1/2, the flipper relay itself, or the flipper relay's driver transistor. Note if one flipper works and one doesn't, the driver transistor is fine, and the problem is likely the 2J12 pins 1,2 connector.
 • Also check the flipper coil with a DMM set to ohms. With the game turned off, try this:
  • Notice the three solder lugs for the flipper coil. The center lug has both the thick and thin wires connecting to it. This is the "common" lead.
  • Put one lead of the DMM on the center common flipper lug.
  • Put the other lead of the DMM on the thick wire lug. Around 3 ohms should be seen. This is the high powered side of the coil.
  • Put the leads of the DMM on the thin wire lug of the coil. About 3 ohms should be seen until the flipper is manually moved to the full extended position, opening the EOS switch. Now about 125 ohms should be seen. Note if more than about 5 ohms is seen when the flipper is at rest in this test, the EOS switch is pitted and causing some resistance. Clean it for stronger flippers.
  • If the above readings are not seen, the flipper coil is bad. Typically the hold side of the coil goes bad more often that the power side.
 • Test the flipper diode(s). To do this you'll have to cut one lead of each diode off the coil lug. Then set the DMM to the diode setting. Put the black lead of the DMM on the banded side of the diode. About .4 to .6 volts should be seen. Reverse the leads and no reading should be seen. When done, re-attach each diode lead (or just put a new diode on!)
 • The driver board flipper relay is not engaging. If the relay that turns the ground on to the flippers (when a game starts) has failed, the flippers will never work. Replace this relay or examine the logic that controls this relay. This relay connects through transistor Q13 (2N4401) and a 7402 at IC8 and a 7402 at IC9 and a 7408 at IC7, and ultimately the 6821 PIA at IC5. If any of these components are bad, the relay may not activate the flippers. First test transistor Q13, as this fails the most often.

If the flipper works, but "Flutters".

 • When activated, doesn't hold up (the flipper "flutters"). This often means the hold winding on the coil itself is broken. The hold winding on the coil is the thin wire. If it is broken, you can usually see the wire has broken away from one of the solder lugs (the middle lug should have both the thick and thin wire attached to it). Test the coil (see above) with a DMM. Sometimes the break can provide an intermittent connection.
 • Another problem could be the EOS switch is not adjusted properly. If the moving EOS switch blade does not have enough tension against the other switch blade, flipper flutter can occur. Sometimes adjusting the EOS switch with the game on and the flipper button held in is the best way (but be careful not to short the high voltage EOS to a low voltage lane change switch!), because wear in the flipper linkages can give wrong EOS switch measurements when moving a flipper bat by hand.
 • Also check the cabinet switches for proper tension and that they are clean.
 • Lastly, try replacing the coil stop. A very worn coil stop can cause flipper flutter.

If one or both flippers are weak...

 • Rebuild the flippers. Play and wear in the flipper parts is the primary reason for weak flippers. A mushroomed flipper plunger dragging against the coil sleeve is a classic cause of weak flippers.
 • Make sure there is about 1/16" up and down play on the flipper paddle. To test this, from the top of the playfield, grab the plastic flipper and pull up. There should be some play. If not, the flipper could be binding on the nylon playfield insert. This gap is adjustable from under the playfield by changing the flipper pawl's grip on the flipper shaft.
 • Clean the EOS switch contacts and the cabinet flipper switches. These are high-voltage tungsten switch contacts, and a metal file is needed to clean them. These switch contacts often become pitted and tarnished, and resistance develops.
 • Clean or replace the cabinet flipper button switches. These switch contacts often become pitted, and resistance develops.
 • Check the backbox mounted bridge recitifer that supplies voltage for the flipper coils. An open diode in the bridge rectifier that supplies power to the flippers can cause weak flippers. A fatigued or cracked solder joint or solder lug on this bridge can do that too. This is rare, but does happen. This problem will affect BOTH flippers equally.

Flipper coil gets very hot...

 • Check the EOS switch to make sure it is adjusted properly (1/8" gap at full flipper extension), and that the contacts are clean and filed. If the coil is getting hot, this means the EOS switch is not opening.
 • Check if the "hold" winding is broken on the coil. The hold winding is the thin flipper coil winding.

A flipper gets stuck in the up position...
 • Check the EOS switches and the flipper pawl. Often the rubber coating on the flipper pawl that contacts the EOS switch will wear. This causes the flipper pawl to hang up on the end of the EOS switch. The end of the EOS switch can even get torn and fray from this.
 • Flipper is too tight inside the playfield flipper bushing. This causes binding between the playfield bushing and the flipper crank assembly. There should be about a 1/32" gap. If the flipper paddle doesn't have any vertical movement, it's too tight.
 • Check the flipper return spring. Is it broken or missing?
 • Check the flipper cabinet switches. Are the switch contacts fused together? If so, try and separate and then use a metal file and file the switch contacts smooth (or just replace the switch contacts/blades!)

Improving the First Generation System3/4 Flipper Design.

  The flippers used to about Flash, and was basically a hold over from the EM era. These flippers are not robust enough to hold up to the quickness of the newer solidstate games. But they can be improved with these steps, as suggested by David Gersic:
  • Rebuild the flipper assembly with fresh parts. This includes the coil stops, plunger and links, coil sleeves, EOS switches, and pawls (if needed). Pinball Resource has all these parts.
  • Replace the cabinet switches. Loss in current can result from pitted (high resistance) flipper cabinet switches.
  • If these two things above are done, this leaves a functional but 'clunky' flipper. The flipper coils are plenty strong, but the flipper paddle (bat) is too heavy. Flipper action can be greatly improved if the bat is made lighter. A lighter flipper bat needs less energy to put the flipper into motion, making the flipper more responsive and snappier.
  • Lighten the original flipper bat to about 1 ounce, compared to 1.5 ounces for the original unmodified flipper bat (this 1/2 ounce makes a *big* difference!) Because the flippers will have less rotating mass, they will be more "snappy".

   To lighten the original first generation Williams flipper bat, first remove the plastic shoe from the bat (there is a single screw underneath the bat). Then screw the metal bat to a junk piece of wood, and drill the metal bat baseplate to remove metal. This makes the whole bat about 1/2 ounce lighter. Drill a large hole near the shaft, and progressively move to a smaller drill hole size as the holes move out to the tip. A total of seven holes can be drilled: 5/16", 5/16", 1/4", 7/32", 3/16", 5/32", 1/8".

  Doing the above steps will give very nice flipper action on these first generation flippers. Reinstalling the newly drilled flipper bats on the game, the flippers do indeed feel more "snappy" and responsive, they no longer bounce back when they reach the end of stroke. For a total investment of $0 (assuming a drill is already owned!), better flippers on early Williams solid state games are possible.

A system3 flipper bat being drilled to reduce its weight, and
to increase its performance. Picture by D.Gersic

A drilled out system3 flipper bat with seven holes, sizes 5/16", 5/16",
1/4", 7/32", 3/16", 5/32", 1/8". Picture by D.Gersic

  New Style Flipper Bats on First Generation Flippers.
  The first generation system 3/4 style flipper mechanisms uses pointed setscrews to secure the pawl (crank) to the flipper shaft. The second generation and later mechanisms use a clamping bolt on the crank. The difference is important, as the older style flipper shaft has a recessed area for the setscrew to make a "divot", as the setscrew point is driven into the shaft. The newer style flipper shaft is smooth and lacks this recess. If a new, smooth shaft flipper bat is used on an old set screw pawl mechanism, the resulting "divot" will be pushed out, permanently wedging the crank and shaft together.

Top: Old style system3 first generation flipper bat
with recessed shaft and metal base plate.
Bottom: New style smooth shaft flipper bat.
Pictures by D.Gersic

Rebuilding System6-System7 Second Generation Flippers.

  Recently some parts have become available from Flipperwinkel.NL that allow easy and proper rebuilds of the system6/7 second generation flippers (from Firepower to FirepowerII). Here are the parts needed:

  • Flipper Rebuild Kit: "sys_6_&_7_rebuild" from Flipperwinkel.NL Life. These are all the parts needed to rebuild a pair of flippers. Skip the rest of the parts listed below if buying this kit.
  • Complete Flipper Assembly: C-8230-L (left) and C-8230-R (right) from Pinball Life. This is the complete assembly including the baseplate and the flipper coil/EOS switch. Again skip the rest of the parts listed below if buying this.

  • Plunger/Link/Pawl assembly: B-10655-L (left) and B-10655-R (right) from Pinball Life. Often the WPC flipper parts A-15848-L or A-15848-R are used (incorrect for the original second gen flippers).
  • Coil Sleeve: 03-7066-5 (2 3/16" long). Often the WPC flipper part is used (2 1/4" long), which is 1/16" too long.
  • Coil support bracket: 01-6928 (NLA) or 01-7695-1. Often the WPC bracket 01-7695 (with the four "ears") is incorrectly used.
  • Nylon playfield bushing: original part 03-7568 should be used. Often the WPC bushing 545-5070-00 (with a recessed extension) is incorrectly used.
  • Flipper return spring: 10-135 or 10-376 (consistent width). Often the WPC conical shaped 10-7 or 10-376 spring is incorrectly used.
  • EOS switch: original part SW-10A-50 or Sys_6_&_7_EOS (Pinball Life) should be used. Often the WPC EOS switch 03-7811 (too long) is incorrectly used.
  • Flipper Coil: SFL-19-400/30-750 (Pinball Life) or SFL-23-600/30-2600 (Pinball Life). Which coil to use depends on the game.
  • Flipper base plates: C-8231-L (left) and C-8231-R (right) from Pinball Life only. Nobody else seems to sell these.

Upgrading System3-System7 Flippers to New Style WPC Flippers.
  Another method of improving the first and second generation of Williams flippers involved just retrofitting new style flipper parts as used on late system7 (Laser Cue and Star Light), System9, System11, and WPC up to Terminator2. This completely replaces the old flipper assembly with a modern design. This will make the flippers feel far better, perform better, last longer, and parts are readily available. Unfortunately to do this, almost the entire mechanisms needs to be replaced with the newer C-13174-L and C-13174-R parts. This includes the baseplate, the plunger/link, the nylon flipper bushing, the pawl (crank), the flipper bat, the coil stop and other parts (sometimes including the flipper coil itself).

  Here are the parts used to convert a system3-7 game to the newer WPC era flippers. Also a WPC non-fliptronics flipper rebuild kit A-13524-1 can be bought which includes many of these parts (has EOS switch, plunger/link/pawls, coil stops, coil sleeve, springs and screws, but does not include the baseplates). Also complete flipper assemblies C-13174-L/R may be purchased. Thanks to S.Shabow for some of these part numbers.

  • Flipper Baseplates: B-13104-R, B-13104-L (right and left)
  • Nylon Flipper Bushing: 03-7568, one for each flipper (uses three 6-32 x 3/8" bolts and nuts).
  • EOS Switch Bracket: 01-9375 (one for each flipper)
  • Return springs: 10-376 conical (this is the plunger style). Or 10-364 non-plunger style (highly recommended, but it's not the original design).
  • Coil stop: A-12111 (uses two allen head 10-32 x 3/8" bolts), one for each flipper. Often A-12390 is incorrectly used.
  • WPC Plunger/link/Pawl assembly: B-10655-L (left) and B-10655-R (right). The parts A-15848-L (left) and A-15848-R (right) are often used, but this style has the wrong link for a conical plunger return spring. So get the correct link depending on which flipper return spring you are using. Personally I recommend a non-plunger style return spring as it is far more robust. The flipper pawl only (no plunger/link) is part number A-17050-L (left), or A-17050-R. The plunger/link alone is part number A-15847 (non-conical spring type), but you will also need the flipper link Spacing Bushing 02-4676.
  • Coil Sleeve: 03-7066-5, 2 3/16" long (one for each flipper).
  • Flipper EOS switch: 03-7811. Don't try and use the SW-1A-194 EOS switch.
  • Flipper Coil Bracket: 01-7695 or 01-7695-1. This is the style with the four retaining clips for a conical return spring. You can use the older 01-7695-1 bracket if you are using a non-plunger style return spring.
  • Flipper Bats: the originals can usually be used, but it is suggested to get new WPC bats 20-10110-6 (yellow) or 20-10110-5 (white).
  • Flipper Coil: the original flipper coil can sometimes be retained, depending on the game. Machines with first generation flippers use a smaller flipper coil that is shorter than a WPC flipper coil. This short flipper coil must be replaced with the longer SFL-19-300-750 coil (as used on Firepower) or SFL-19-400/30-750 coil (slightly weaker by plenty strong enough), or a System 11 style coil, or similar power WPC coil like FL-11630 (which should be the equivalent to the old coil). Or if you like to do a direct comparison:

  • Note if replacing the original small flipper coil with a newer longer coil that fits the WPC flipper mechs, make sure to use a similar power coil. The best way to do this is to measure the resistance of the original flipper coil and compare it to the chart of WPC flipper coils below (but for the most part, a FL-11630 should be equivalent).
  • Using a DMM, put the middle DMM lead on the center lug of the flipper coil. Put the other DMM lead on either outside flipper coil lug. Note the resistance.
  • Move the outside DMM lead to the other outside lug. Again note the resistance, which should be quite a bit different.
  • The resistance number that matters is the lowest resistance of the two measured values (in the 3 to 6 ohm range). This represents the high-powered side of the flipper coil.
  • The high resistance number (in the 90 to 150 ohm range) is the hold (low-power) side of the flipper coil, and does not need to be matched.
  • Find a correct physical sized flipper coil with the same or similar low resistance reading.
  • Remember a 3 ohm flipper coil is stronger than a 3.5 ohm (or 4 ohm) flipper coil. Though a half ohm doesn't seem like much, it does make a big difference in the power of the flipper! To give an idea of the power differnce, look at the the half ohm as a percentage of the total ohms (more than 10 percent!), and this should give an idea how much power increase just half an ohm can make in flipper coil power.
  • Flippers only need to be strong enough to make top-of-the-playfield shots. Don't make your flippers too strong, or you will break playfield plastics and rip up playfield posts!
  • Don't forget to replace the EOS and cabinet flipper button switches. These become pitted (high resistance) and can reduce current flow. Some games use a double-stacked EOS switch to control lower and upper flippers (the second switch mounted on the EOS closes, which activates the upper flipper). In this case the original EOS switch stack needs to be disassembled and the EOS switch used on the inside of the switch bracket, and the upper flipper switch set on the outside of the bracket. It fits fine this way with a very small bend of the switch.

  When installing a WPC era flipper coil with *two* diodes instead of one diode, the wiring orientation is exactly the same. Even though the 'common' lug of the coil is different, the wires go on the same relative lugs. Best to remove the wires from the old coil and transplant them to the new coil one at a time. If you mix up the wires, the flipper fuse will most definately blow and the coil's diodes will short.

  The baseplates mount in the same footprint as the originals. Sometimes you have to reroute the wiring slightly because of how all the parts line up. Also sometimes it may be necessary to twist the entire flipper base plate to a slightly different orientation to avoid the wiring harnesses and GI. Also maybe a GI lamp will need to be repositioned slightly. If using the original baseplate playfield holes, fill in the old screw holes for the baseplate with a toothpick and some white glue to give the baseplate screws a good bite in the playfield. After these parts are installed, the improvement in game play is quite dramatic.

  EOS switch Note.
  Many newer WPC style games use a normally OPEN end-of-stroke (EOS) flipper switch. If you are using WPC flipper assemblies from one of these games, the EOS switch must be flipped-over and adjusted (bent) to be a normally CLOSED switch for a system3 to system7 games. It is extremely important that the EOS switch be adjusted correctly on your system3-7 game! If the EOS switch is mis-adjusted, the flipper coils can burn. Remember when the flipper is fully energized, the system3-7 EOS switch contacts should be open 1/16" to 1/8". When the flipper is at rest, the EOS switch contacts should be closed (touching).

  Also remember that many WPC games use an EOS switch that is unsuitable for a System3-7 game. If the WPC EOS switch has small gold contacts, you can NOT use this EOS switch in a system3-7 game (the EOS switch will burn up!) Typically if you had to flip-over the WPC EOS switch to make it normally closed, chances are good this is not the correct EOS switch for a system3-7 game. The proper WPC EOS switch should have large silver Tungston contacts, designed for the non-Fliptronics WPC games (prior to Addams Family).

  WPC Flipper Coil Numbers and Strength.
  Resistance is included below. The flipper coils are listed below from weakest to strongest. The first resistance number is the power side of the coil, and the second number is the hold side of the coil.

  • FL-11753: used for small flippers, like the "Thing" flipper on Addam's Family. 9.8 ohms/165 ohms. Usually a yellow coil wrapper.
  • FL-11722: used for weak flippers, like Twilight Zone's upper right flipper. 6.2 ohms/160 ohms. Usually a green coil wrapper.
  • FL-11630: "standard" flipper strength, as used on older games like Earthshaker, Whirlwind, etc. 4.7 ohms/160 ohms. Usually a red coil wrapper.
  • FL-15411 : strong flipper, as used for main flippers on Addam's Family, Twilight Zone, etc. 4.2 ohms/145 ohms. Usually an orange coil wrapper.
  • FL-11629: strongest Williams flipper. Used on most of the newest WPC games. 4.0 ohms/132 ohms. Usually a blue coil wrapper.

Drop Targets on System3 to System6.

  The older System3 to System6 drop targets are problematic. They use *two* switches per target, unlike newer games that only use one switch. One of the switches closes momentarily when target drops, thus giving the score. The other switch closes when the drop target is down, and stays closed as long as the target stays down. Because of this two switch per target system, older drop targets can *not* be replaced with newer and more robust drop targets banks. The new style, less problematic drop targets with a single switch were used starting with System7 and Black Knight.

  The "down" switches of the drop targets in a bank are all connected together in series, daisy chained from one target to the next. When all targets are down, the circuit is completed and tells the CPU/Driver board to reset the drop target bank. If there's a bad switch on one or more of the drop targets in the bank or the daisy chain is broken, the game does not know all the targets are down.

  Testing a System3-System6 Drop Target Bank.
  To see if a bank of drop targets are working properly, first put all the drop targets into the reset (up) position. Then put the game into the switch test mode. Now drop each target in a bank one by one. In System3 to System6 games, each drop target has two sets of contacts. One is a momentary contact that is only engaged while the target is dropping, and the second is a continuous contact that is wired in series with the targets. So in effect, there is a "last series" switch that is closed when all the targets in a bank are down (this is what would trigger a drop target bank reset in game mode). When going through switch test, each target's switch numbers comes up once when a target is dropped. After all the targets are down in the bank, the last "series" switch number should come up in the switch test. Its possible that the drop targets are wired incorrectly too. This would cause the last "series" switch to never close when all of the targets are down.

A three bank drop target as seen under the playfield. Note
the three circuit boards, one for each target. Picture by D.Gersic

  System3-6 Drop Target Parts & Rebuilds.
  Remove the circuit board from the backside of the drop target bank (two screws; there is one circuit board for each drop target!) A horseshoe shaped spring brass wiper is attached to the back of each drop target. The horshoe wiper contact points are for scoring and letting the game know that all of the targets in a bank are down. Non-scoring targets, or target banks that do not reset are likely to be traced to dirty contact points on these wipers, or on the small circuit board that they rub on.

  The two horseshoe contact points that must be cleaned and then lightly lubricated. (Williams issued a service bulletin dated June of 1980 where recommend lubricating the targets to ensure proper operation). A good lubrication is the clear Teflon grease that Radio Shack sells. Sometimes the circuit board plating that the horseshoe wiper contacts ride wears out, making the circuit board useless. To prevent this, lubricate the contact area with a VERY LITTLE amount of the Radio Shack clear Teflon grease. Check that the contact points on the horseshoe are OK, as they sometimes fall off or the wiper breaks. This results in a sharp edge that can scrape the copper trace right off of the circuit board. The circuit board must have enough tension on the horseshoe wiper to make reliable contact. If the tension is too stiff, then the target will not move freely. Daina explains if the horseshoe contact itself is bad or missing, an old Williams score reel horseshoe contact can be used. The score reel version is a mirror image of the drop target horseshoe, but this really does not matter. They can be turned around and the contact points polished and bent. It's not a perfect solution, but it works in a pinch (the electronic drop targets want gold-plated contact points, which the EM horseshoe contacts will not have). So with a little bending and polishing they can be used.

The "horseshoe" shaped wiper contact,
attached to the drop target. Do not over
tighten those two screws! Picture by D.Gersic

  The circuit board is the other half of the assembly. As the points on the horseshoe wiper move from the top of the board to the bottom, a circuit is completed, then broken, to let the game know that the target has dropped. Then another circuit is completed when the target is all the way down. This second circuit is daisy chained across the entire bank, so any one target that is not working perfectly can cause the whole bank not to work right, as the game can not determine that all the targets are knocked down.

A single drop target's circuit board. The copper plating
can wear right off the board! Picture by D.Gersic

  There are additional problems in this design that can cause non-dropping targets, as David Gersic explains. When reassembling the target bank, the little screws that hold the plastic rails to the metal body and that hold the wiper circuit board to the plastic rails can be over-tightened. This crushes the plastic rail just enough to drag on the targets and keep them from failing. If the drag is not too bad, the screws can be loosen. Or a shim of plastic can be fitted to give the targets more moving room.

The target circuit board, and the white plastic rails for a target. Do not over-
tighten the circuit board screws, or this can deform the rails, stopping the
target from falling. Picture by D.Gersic

  More problems in drop target banks are the switch diodes vibrating themselves loose. If this happens, the drop targets stop scoring. Use short leads on diodes and mount it with heat glue gun or silicone rubber compound. Some games have small capacitors on bumper and drop target switches. Again, mount these with short leads and silicon to dampen the vibration.

  Lastly, make sure the "jumper wires" (daisy chain) to each circuit board on the back are present, and have a good solder connection. These are sometimes break, or are completely missing.

  These old target banks are tricky to adjust, and require quite frequent maintenance. When properly cleaned and adjusted, the bank will work in home-use without troubles for about six months to a year. But a periodic cleaning of these drop targets will be required, even in home use. These drop targets are not maintainence free!

System7 drop targets used leaf switches
instead of horseshoe switches.

System9 drop targets used micro switches
instead of leaf or horseshoe switches.


3k. When Things Don't Work: Miscellaneous Oddities

  Problem: I installed two LEDs in my System7 CPU board. But the diagnostics appear to be backwards.
  Answer: tracing out how the LEDs are driven, it looks like they Williams goofed and got them backwards. LED1 on the System6 board becomes LED2 on the System7 board, and vice versa. So when the top LED on a system7 CPU board comes on after pressing the test button, it is not saying I have a bad RAM; it is saying I have a bad ROM (like when the bottom LED comes on in a System6 game). The same results is seen when putting in NO game ROM, so that would seem to be correct.

  Problem: I am using the Williams test ROM in a System7 CPU board, and would like to know what chips are required to be on the system7 CPU board for it to run.
  Answer: With the Williams test rom, the CPU will run without IC13,IC16,IC19,IC14,IC20,IC26. But the following chips must be installed: IC7,IC10,IC11,IC12,IC15,IC18,IC31. The numeric LED should blink then count 0 thru 9 if the CPU is running. It will then blink to indicate a missing IC. Putting them back in one at a time will show changes in number shown on the LED. When CPU is (almost) running, the number 8 will be flashing (the CPU is looking for the driver board).

  Problem: How do I get "free play" on my Williams pinball game?
  Answer: These games have a "hidden" free play adjustment. System4 to System7 games can be set to free play by reducing the number of maximum credits (adjustment #18) to zero.

  Question: What is the history of "lane change"?
  Answer: Firepower was the first pinball game to use "lane change". This feature allowed the player to move the lit lamps on the top lanes (above the pop bumpers), where the ball plunges from the shooter lane and feeds into the pop bumpers (this is a standard feature on nearly all pinball machines today; if all the lane lamps get lit, this usually increases the bonus multiplier). On Firepower, Blackout, Scorpion, Alien Poker and Algar, only the right flipper had the lane change switch. Interestingly, Williams abondoned the lane change concept completely for Black Knight, Jungle Lord, Pharoah and Solar Fire. Then with Barracora, Cosmic Gunfight and Varkon, lane change came back, but now used two switch matrix switches (a right and left lane change switch for the right and left flippers, which moved the lit lamps right or left depending on the flipper button pressed). Finally with Warlok, Williams altered the lane change again back to a single switch matrix switch, but installed this switch on both the right and left flippers (so either flipper would do the lane change, but the lane lights only moved in one direction).

  Question: What is the value of IC37 on a System7 CPU board?
  Answer: On system7 CPU boards at IC37 there appears to be a chip, but really this is a 16 pin DIP resistor pack. On Black Knight it shows this as a 15 resistor 10k ohm DIP (Dual Inline Package), but on the schematics it shows as a 4.7k ohm resistor pack. If IC37 needs to be replaced (not very commond), use a 4.7k ohm 16 pin DIP resistor pack.* Ga naar deel 2
* Ga naar deel 3